Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


Курсова работа

на тема:

Анализ на глава 9-та от Немирството на парите от Милтън Фридман

02.2007

Изразител на модерния неокласицизъм в неговия монетаристки вариант и лидер на Чикагския теоретичен център е Милтън Фридман. Фридман е носител на Нобелова награда по икономика /1976г./ и автор на стотици публикации, които го правят главен опонент на Дж. Кейнс и кейнсианското направление.

Настоящата разработка е посветена на творчеството, наблюденията и достиженията на нашия съвременник в икономическата наука и основател на монетаристичното движение. Разглежданото в тази разработка изследване, носещо необичайното название “Немирството на парите” е една от най-късните и най-актуални творби на Фридман. Едва през 70-те години на 20 век монетаризмът влиза в ролята на лидер сред господстващите икономически концепции на своето време. Самият термин “монетаризъм”, произлязъл от К.Брунер, съдържа основната идея в себе си. В превод от английски money означава пари. Целият живот и творчество на Фридман протичат в изучаване на ролята на парите в пазарното стопанство. Той е ръководен от принципа “само парите имат значение” и се обявява против възможността естествените пазарни процеси да могат да бъдат цялостно проследени и “впрегнати” в услуга на макроикономическите интереси на една страна. В това отношение късният труд “Немирстово на парите” е своеобразно обобщение на цялостната концепция на Фридман относно неуправляемостта на паричните феномени като инфлация, безработица, номинален доход и т.н. Ние ще разгледаме в подробности глава 9-та от труда на Фридман. В нея той подробно разглежда мерките предприети от Чили и Израел, свързани с паричната политика и ги съпоставя, като достига го изключително важни изводи.

……………………….

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1.  „Немирството на парите” - автор: М. Фридман
  2.  „Икономически теории” - автор: И. Пипев
  3.  „Икономическите алтернативи - ІІ част” - автор: С. Тошкова

………………………….

Темата е изготвена 02.2007г

Темата не съдържа таблици и графики.

В темата са посочени 3 източника на информация


Търси за: парична политика Чили | Израел | Хонконг | роля централната банка | европейски валутен съюз | ЕВС

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker