Анализ на глава 9-та от Немирството на парите от Милтън Фридман.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-04-19
Рейтинг:
4.3333 1 2 3 4 5
(6 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Специалност: Макроикономика
Предмет: Макроикономика
Цена:
 (24 лв) 22.80 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.20 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (71KB)          Html format .Html (11KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

модерен неокласицизъм, монетаризъм, парична политика на Чили, Израел, Хонконг, обвързани валутни курсове, роля на централната банка, европейски валутен съюз (ЕВС).

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Изразител на модерния неокласицизъм в неговия монетаристки вариант и лидер на Чикагския теоретичен център е Милтън Фридман. Фридман е носител на Нобелова награда по икономика /1976г./ и автор на стотици публикации, които го правят главен опонент на Дж. Кейнс и кейнсианското направление.

Настоящата разработка е посветена на творчеството, наблюденията и достиженията на нашия съвременник в икономическата наука и основател на монетаристичното движение. Разглежданото в тази разработка изследване, носещо необичайното название “Немирството на парите” е една от най-късните и най-актуални творби на Фридман. Едва през 70-те години на 20 век монетаризмът влиза в ролята на лидер сред господстващите икономически концепции на своето време. Самият термин “монетаризъм”, произлязъл от К.Брунер, съдържа основната идея в себе си. В превод от английски money означава пари. Целият живот и творчество на Фридман протичат в изучаване на ролята на парите в пазарното стопанство. Той е ръководен от принципа “само парите имат значение” и се обявява против възможността естествените пазарни процеси да могат да бъдат цялостно проследени и “впрегнати” в услуга на макроикономическите интереси на една страна. В това отношение късният труд “Немирстово на парите” е своеобразно обобщение на цялостната концепция на Фридман относно неуправляемостта на паричните феномени като инфлация, безработица, номинален доход и т.н. Ние ще разгледаме в подробности глава 9-та от труда на Фридман. В нея той подробно разглежда мерките предприети от Чили и Израел, свързани с паричната политика и ги съпоставя, като достига го изключително важни изводи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек