Анализ на глава 9-та от Немирството на парите от Милтън Фридман.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-04-19
Рейтинг:
4.3333 1 2 3 4 5
(6 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Специалност: Макроикономика
Предмет: Макроикономика
Цена:
 (24 лв) 22.80 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.20 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (71KB)          Html format .Html (11KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

модерен неокласицизъм, монетаризъм, парична политика на Чили, Израел, Хонконг, обвързани валутни курсове, роля на централната банка, европейски валутен съюз (ЕВС).

Частично (кратко) резюме на темата

Изразител на модерния неокласицизъм в неговия монетаристки вариант и лидер на Чикагския теоретичен център е Милтън Фридман. Фридман е носител на Нобелова награда по икономика /1976г./ и автор на стотици публикации, които го правят главен опонент на Дж. Кейнс и кейнсианското направление.

Настоящата разработка е посветена на творчеството, наблюденията и достиженията на нашия съвременник в икономическата наука и основател на монетаристичното движение. Разглежданото в тази разработка изследване, носещо необичайното название “Немирството на парите” е една от най-късните и най-актуални творби на Фридман. Едва през 70-те години на 20 век монетаризмът влиза в ролята на лидер сред господстващите икономически концепции на своето време. Самият термин “монетаризъм”, произлязъл от К.Брунер, съдържа основната идея в себе си. В превод от английски money означава пари. Целият живот и творчество на Фридман протичат в изучаване на ролята на парите в пазарното стопанство. Той е ръководен от принципа “само парите имат значение” и се обявява против възможността естествените пазарни процеси да могат да бъдат цялостно проследени и “впрегнати” в услуга на макроикономическите интереси на една страна. В това отношение късният труд “Немирстово на парите” е своеобразно обобщение на цялостната концепция на Фридман относно неуправляемостта на паричните феномени като инфлация, безработица, номинален доход и т.н. Ние ще разгледаме в подробности глава 9-та от труда на Фридман. В нея той подробно разглежда мерките предприети от Чили и Израел, свързани с паричната политика и ги съпоставя, като достига го изключително важни изводи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.46 сек