Динамика на инфлацията (измерена чрез CPI) в България за периода 1995 – 2005г. Влияние на Паричния съвет.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2006-04-20
Рейтинг:
3.8 1 2 3 4 5
(10 гласа)
Дължина: 11 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Финанси
Предмет: Макроикономика
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (25KB)          Html format .Html (18KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

инфлация, измерване на инфлацията, темп на инфлацията, видове инфлация (умерена - пълзяща, галопираща, хиперинфлация), индекс на цените, CPI (Consumer Price Index), влияние на валутния борд, индекс на покупателната сила на парите, проследяване на инфлацията за периода 1995 - 2005г.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Инфлацията е един от централните проблеми в макроикономическата теория. Продължителното инфлационно повишаване на цените е едно от най – сложните и противоречиви явления в съвременната макроикономика.

В икономическата теория под инфлация се разбира общото покачване на равнището на цените поради наличие на прекомерна парична маса или ограничаване на стоковото предлагане, вследствие на което цените се обезценяват. Важни са два момента:

1. Общото покачване на цените означава, че това не се свежда до покачване цените на една или друга стока. При инфлация цените не се увеличават в еднаква степен – някой остават стабилни, а други намаляват. Покачването на цените означава намаляване на покупателната способност на паричната единица.

2. Общо покачване на цените в дадена национална икономика.

Измерването на инфлацията означава да се установи нарастването на равнището на стоките и услугите през даден период от време.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек