Ръководителят и външната среда

Вид: въпрос за държавен изпит
Прибавен: 2008-12-16
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 5 стр.
Университет: Бургаски Свободен университет
Специалност: Бизнес администрация
Цена:
10 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (28KB)          Html format .Html (10KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

ръководителят, фактори на външната среда, организационна среда, конкурентноспособност, поведение на организацията, бизнес администрация

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Външната среда представлява съвкупност от фактори, които оказват въздействие върху поведението на организацията. Под поведение на организацията се разбира реакцията и решенията на нейното висше ръкoводство спрямо въздействието на външната среда.

Факторите, които принадлежат към външната среда въздействат с различна сила през отделни периоди от време върху поведението на организацията.

Те могат да бъдат дефинирани като “непредвидени обстоятелства”, които или помагат, или пречат за достигане целите на организацията.

Организацията като открита система зависи от останалия свят по отношение на доставка на ресурси, енергия, кадри, а също така и потребители. Висшето ръководство на организацията трябва да идентифицира онези фактори от външната среда, които са съществени за организацията. Тя трябва да реагира и по подходящ начин на външните въздействия.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек