Счетоводни аспекти при провизирането на рисковите експозиции в търговско дружество София Мел АД.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-02-19
Рейтинг:
3.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 104 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Счетоводство и контрол
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (84KB)          Html format .Html (52KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

характеристика и видове риск, измерване и отчитане на риска - методология, счетоводни и нормативни аспекти, счетоводно отчитане - примери, анализ на счетоводното отразяване на риска и провизиите на фирма София Мел АД.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Като основна цел на тази на тази разработка може да се посочи изясняване същността и значимостта на провизирането на рисковите експозиции в търговските дружества.

Тезата е свързана с доказване ролята на провизиите за обезпечаване нормалното протичане на дейността на едно търговско дружество.
Обект на изследване са провизиите в търговските дружества, нормативно регламентирани чрез НСС, МСС и МСФО.

Предмет на изследване е политиката на фирма “София Мел” АД по отношение провизирането на риска.

Разработката е структурирана по следния начин:

Глава първа разглежда теоретичните постановки за определяне и класифициране, измерване и оценяване на риска съпътстващ икономическите агенти.

Глава втора разглежда провизирането на рисковите експозиции, регламентирано от международното и националното законодателство, отчитайки както счетоводните, така и данъчните аспекти на провизирането.

Глава трета прави обзор на политиката по провизирането на рисковите експозиции на конкретна българска фирма – София Мел АД. Избора на фирмата е свързан с това, че това е едно публично АД и по тази причина достъпа до по-голяма част от информацията за дружеството е свободен.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек