Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ 

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА”

Дипломна работа

на тема:

Маркетингово проучване на международен пазар (на примера на корпорация “Coca-Cola”)

Дипломант: Научен ръководител:

     /М. Савова/                                                    /доц. д-р ик. Г. Вълчев/ 

2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 •  Въведение .................................................................................................

3

І глава. Понятието “Пазар” - от общото към частното .....................                

5

Пазарът като обща икономическа категория .............................

5

Особености в дефинирането на понятието

“Международен пазар” ........................................................................

12

Международният пазар на безалкохолни напитки като

специфичен пазарен сегмент .............................................................

16

ІІ глава. Теоретико-методологически и методически въпроси на маркетинговото проучване .........................................................................

21

Същност на маркетинговото проучване .....................................

21

Особености на приложението на маркетинг проучването в международния бизнес ........................................................................

28

Методически въпроси на организирането и провеждането на маркетинг проучване на международен пазар ................................

31

ІІІ глава. Провеждане на маркетингово проучване на

международен пазар на безалкохолни напитки (на примера на корпорация “Кока-Кола”) .............................................................................

37

Заключение ...............................................................................................

59

Използвана литература ..........................................................................

63

Въведение

Темата на дипломната работа е “Маркетингово проучване на международен пазар (на примера на корпорация “Кока-Кола”)”. Темата не е избрана случайно, тъй като фирмата и марката “Кока-Кола” са толкова известни, че потребителите по цял свят консумират продуктите на “Кока-Кола” и не се замислят какво е струвало на компанията да стигне дотук.

В първата глава от дипломната работа се засяга понятието “Пазар”, като се разглежда в контекста на икономиката, в контекста на маркетинга, преминава се през понятието “Международен пазар” с неговите особености и последната част се отнася за пазара на безалкохолни напитки като пазарна ниша в световното производство и потребление.

Втората глава засяга изцяло същността на маркетинговото проучване и особеностите на международното маркетинг проучване, тъй като поради разширяване обхвата и пазарите, вътрешното не би могло да постигне целта, за която се използва международното маркетингово проучване. Изследват се и методическите въпроси по организиране и провеждане на едно международно маркетинг проучване.

Третата глава от дипломната работа представя маркетинг проучване на световния пазар от страна на корпорация “Кока-Кола”, също така показва и начина, по който компанията си служи с маркетинговия микс на фирмата. Изложението продължава с историята на компанията и марката “Кока-Кола”, намерена в световноизвестна енциклопедия в завършен вид, освен това се посочват последните новини от света на “Кока-Кола”, като например данните на компанията за първата четвърт на 2006г. (в сравнение с тези данни за 2005г.) и се поставя акцент върху най-новата глобална маркетингова платформа на компания “Кока-Кола”, а именно “Кока-Кола страната на живота”. Впечатление прави следният цитат: ““Ние живеем в свят, където всеки прави избори всеки ден и “Кока-Кола страната на живота” окуражава хората да направят тези избори позитивни”, каза Марк Матю, старши вицепрезидент на централния клон за газирани безалкохолни напитки, Маркетинг, Стратегия и Иновация в корпорация “Кока-Кола”. “Тази нова кампания подканя хората да създадат своя позитивна реалност, да бъдат спонтанни, да слушат сърцата си и да живеят пълноценно.”

С подобни близки до сърцето маркетингови и рекламни кампании “Кока-Кола” винаги е завладявала потребителите по цял свят, ще продължи да го прави и в бъдеще.  И едва ли някога ще бъде забравена марката “Кока-Кола”. Все пак според изследванията “Кока-Кола” е на второ място след израза “ОК” с 94% разпознаваемост в световен мащаб. И това не би могло да се промени, “Кока-Кола” е и ще си остане най-големият и мощен производител на безалкохолни напитки и приятни емоции у хората по света.

.................................

Заключение

Началото си “Кока-Кола” дължи на бизнеса на един неизвестен мъж и през следващите 120 години се превръща в една от най-големите компании в света. “Кока-Кола” е създадена от д-р Джон Пембертън, странен фармацевт от Атланта, пристрастен към морфина. Чудната напитка е сварена за първи път в месингов котел в задния двор на къщата му на 8 май 1886 година. Докторът смесва лайм, канела, листа от кока и семена от Бразилски храст, за да направи Вълшебното питие. “Кока-Кола” дебютира в най-голямата аптека в Атланта, Jacob's Pharmacy, като 5-центова негазирана напитка. По-късно към сиропа е прибавена газирана вода, за да се получи сместа, позната днес като “Кока-Кола”. Напитката в началото се използва като „тонизиращо питие за мозъка и нервната система" и като един вид медицински елексир. В действителност счетоводителят Франк Робинсон, който измисля името и логото “Кока-Кола”, убеждава компанията да свърже класическия слоган „възхитителен и освежаващ” във всички бъдещи рекламни кампании. Поради лошото здраве и недоброто финансово състояние на Пембертън, той е принуден да продава. Инвестира 77 долара за реклама, но изкарва едва 50 долара. По този начин е с 27 долара загуба и затова се налага да продаде компанията си на Ейса Кендлър за 2300 долара. Кендлър постига повече като неин собственик. На 31 януари 1893 г. популярната формула на “Кока-Кола” е патентована. Неговото най-голямо постижение е въвеждането на голямата бутилка на “Кока-Кола” през 1899 година. През 1915 г. The Root Glass Company прави релефна бутилка за корпорация “Кока-Кола”. Рекламата е един важен фактор в успеха на Кендлър и в началото на века напитката вече се продава навсякъде в  САЩ и Канада.

Според Чарлз, сина на Ейса Кендлър, баща му наема бившия партньор на Пембертън, Франк Робинсон. Двамата, Кендлър и Робинсон, „добавяйки есенции и премахвайки някои от тях... съставят перфектната формула". През 1913 г. се налага малко да я променят, защото вече не е допустимо да има кокаин в рецептата.

Глобалната експанзия започва през Втората световна война. Американските войници имат възможността да пият “Кока-Кола” отвъд океана. Президентът дава по-късно заповед да се построят десет бутилиращи завода в Европа. “Кока-Кола” следва Америка и във войната в Корея, после във Виетнам и така навсякъде по света. А по времето на президента Рейгън - и в Китай.

“Кока-Кола” прави няколко съществени грешки, една от тях е през 20-те години на миналия век. Тогава собствениците отказват да купят една малка компания за безалкохолни напитки за 10 000 долара. Но едни други бизнесмени правят това. Малко по-късно нейното име е сменено. Те кръщават новата компания Pepsi-Cola.

Като талантлив счетоводител Франк Робинсон написва и първия слоган през 1886 г. - „Пий “Кока-Кола”. От деветте напитки на ден през първата година се стига до 800 милиона продажби на ден 100 години по-късно.

“Единствено водата днес се пие повече. Но кой знае... дайте на Кока-Кола” още сто години.” 2

С близки до сърцето маркетингови и рекламни кампании “Кока-Кола” винаги е завладявала потребителите по цял свят, ще продължи да го прави и в бъдеще.  И едва ли някога марката “Кока-Кола” ще бъде забравена. Все пак, според изследванията, “Кока-Кола” е на второ място след израза “ОК” с 94% разпознаваемост в световен мащаб. И това не би могло да се промени, “Кока-Кола” е и ще си остане най-големият и мощен производител на безалкохолни напитки и приятни емоции у хората по света.

...................................

Използвана литература:

 1.  Савов, С. и др., “Икономикс”, издателство “Тракия-М”, София 1998г.
 2.  доц. Г. Вълчев, инж. Г. Генов, “Маркетинг”, Русе, 2001г.
 3.  Котлър, Ф., “Основи на Маркетинга”, С., 1993г., с. 7
 4.  Банчев, П., Т Кръстевич, Цит. съч., с. 20
 5.  Класова, Св. и колектив, Цит. съч., с. 10
 6.  Котлър, Ф., “Управление на маркетинга”, том І и ІІ, издателство “Графема”, София 1996г.
 7.  проф. д. ик. н. Лилия Каракашева, доц. д-р Лиляна Менчева, д-р Динко Динков, гл.ас. Благодатка Маркова, “Международен бизнес”, издателска къща “Призма”, София 1998г.
 8.  Лекции по “Международен маркетинг”, проф. д. ик. н. Лилия Каракашева
 9.  проф. д. ик. н. Лилия Каракашева, “Международен маркетинг”, ИК “Люрен” 2000 г.
 10.  Albaum, G. International Marketing and Export Management, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham, England, 1994, p. 126, 132
 11.  У. Прайд и О. Ферел, Маркетинг: концепции и стратегии, ФорКом, София, 1994г., стр.100
 12.  Bennet, P. D., Marketing, McGraw-Hill Book Company, New York, 1998, p.310
 13.  Op. cit., p.311
 14.  в.”Пари”, 2000г.
 15.  в. “Капитал”, 2000г.
 16.  ”Въведение в маркетинга” - университетско издателство “Стопанство”
 17.   www.yahoofinance.com 
 18.  www.netinfo.bg 
 19.  www.bgradio.net 
 20.  http://vlad-rm-corp.blogspot.com 
 21.  http://bg.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola 
 22.  www.globaldrinks.com
 23.  в. “Сега”, 29.07.2004 г.
 24.  Сп. “Мениджър”, брой 4 (90), април 2006г.
 25.  Календар за 2006г. на списание “Мениджър”

................................

Темата е изготвена 06.2006г.

Темата включва снимки, графики и таблици.

Ключови думи: пазарът като обща икономическа категория, особености на международния пазар, международен пазар на безалкохолни напитки, същност, методология и организация на маркетинговото проучване, приложение в международния бизнес, Провеждане на маркетингово проучване на примера на корпорация “Кока-Кола”

2 Сп. “Мениджър”, брой 4 (90), април 2006г.


Търси за: пазарът като обща икономическа категория | особености международния пазар | международен пазар безалкохолни напитки | приложение международния бизнес

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker