Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


ПУ Паисий Хилендарски

Курсова работа

по

Маркетинг

На тема:

Маркетингов анализ на куриерска фирма СПИДИ

03.2007

Съдържание:

1. Увод 3

2. Представяне на бизнес идеята 3

3. Мисия, визия, цели и ценности 4

4. Описание на оборудването и здравен фонд 5

4.1. Описание на оборудването 5

4.2. Здравен фонд 6

5. Проучване на пазара 6

6. Анализ на макро средата 7

6.1. Демографските фактори 7

6.2. Икономически фактори 7

6.3. Политическо-правни фактори 7

6.4. Природни фактори 8

6.5. Културни фактори 8

7. Маркетингово изследване 8

7.1. SWOT анализ 8

7.2. Микромаркетингова среда 9

8. Анализ на идеята на фирмата 10

9. Анализ на конкуренцията 10

9.1. DHL 11

9.2. Сити Експрес 11

9.3. Интерлогистика 11

9.4. Федекс 12

9.5. Български пощи АД 12

10. Разработване на маркетингов микс 12

10.1. Продукт 12

10.2. Място на продуктите 13

10.3. Цена на продуктите 13

10.4. Промоции и реклама 14

11. Персонал 14

12. Финансов анализ 15

13. Литература 19

  1.  Увод

Основната дейност на Спиди от създаването й до момента е свързана с предлагането на куриерски и транспортни услуги от врата до врата с фирмен транспорт.

За времето от основаването на фирмата до сега, Спиди се наложи като една от водещите куриерски служби. Услугите на Спиди представляват значителен пазарен дял, който осигурява на компанията водеща позиция на пазара на вътрешни куриерски услуги.

Мрежата от 62 офиса в 50 населени места в страната и собственият автопарк дават възможност за 100% покритие на територията на Република България за целите на фирмата и предлаганите услуги.

Към настоящия момент в системата на Спиди се обработват над 220 000 пратки или 320 000 пакета месечно, с тегло от 0,5кг. до 6000кг.

През осемте години от съществуването си, Спиди разшири гамата на предлаганите услуги, като диверсифицира съществуващите и предложи на своите клиенти нови услуги, с които да подпомогне и оптимизира техния бизнес.

От 2003 г Спиди доставя пратки не само на територията на Република България, но и от и до всяка точка на Румъния, Гърция и Македония.

...................

13. Литература

…………………..

Темата е изготвена 03.2007г.

Темата съдържа: счетоводни баланси, отчети за паричните потоци (по прекия метод) и отчети за приходите и разходите (ОПР) за

2005 и 2006г.,

Ключови думи: бизнес идея, мисия, визия и цели, проучване на пазара, анализ на макро и микро средата, маркетингово изследване, SWOT анализ, анализ на конкуренцията, разработване на маркетингов микс, персонал, финансов анализ.


Търси за: бизнес идея | визия цели | проучване пазара | анализ макро микро средата | маркетингово изследване | SWOT анализ | анализ конкуренцията | разработване маркетингов микс | персонал | финансов анализ

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker