Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Маркетингов анализ на "Бутилираща компания Горна Баня"

02.2007

Съдържание:

1. Резюме 4

2. Представяне на бизнес идеята на „Бутилираща компания Горна Баня” 4

3. Мисия, визия и цели на “Бутилираща компания - Горна Баня” 5

3.1. Мисия 5

3.2. Визия 5

3.3. Цели 5

4. Описание на оборудването и здравен фонд 6

4.1. Описание на оборудването 6

4.2. Здравен фонд 6

5. Проучване на пазара 7

6. Анализ на макро средата на “Бутилираща Компания - Горна баня” ООД 8

6.1. Макромаркетингова среда 8

6.1.1. Демографски фактори 8

6.1.2. Икономически фактори 9

6.1.3. Политическо-правни фактори 9

6.1.4. Природни фактори 10

6.1.5. Културни фактори 10

7. Маркетингово изследване 11

7.1. SWOT анализ 11

7.2. Микромаркетингова среда 11

7.2.1. Доставчици 11

7.2.2. Маркетингови посредници 12

7.2.3. Клиенти 12

7.2.4. Конкуренти 14

7.2.5. Контактни аудитории 14

8. Анализ на идеята на фирмата 15

9. Анализ на конкуренцията 15

9.1. „Девин” 16

9.2. „Банкя” 16

9.3. Кооперативният съюз 16

9.4. Малки фирми, бутилиращи безалкохолни напитки 16

10. Разработване на маркетингов микс 17

10.1. Продукт на “Бутилираща Компания - Горна баня” ООД 17

10.2. Място на продуктите на “Бутилираща Компания - Горна баня”ООД 18

10.3. Цена на продуктите на “Бутилираща Компания - Горна баня”ООД 18

10.4. Дистрибуция 18

10.5. Промоции и реклама 19

11. Персонал 19

12. Финансов анализ 20

13. Използвана литература 26

  1.  Резюме 

В днешния сложен свят всички ние трябва да разбираме от маркетинг. Продавайки кола, търсейки работа, събирайки средства за благотворителни нужди и пропагандирайки идея, ние се занимаваме с маркетинг. Трябва да знаем, какво всъщност представлява пазарът, кой действа на него, как функционира, какви са неговите изисквания.

От “Бутилираща компания - Горна Баня” съзнават този факт и за тях маркетинга е на едно от първите места по важност в развитието на компанията като цяло.

Филип Котлер дава следното определение за маркетинг - „Маркетингът е вид човешка дейност, насочена към удовлетворяване на нуждите и потребностите чрез размяна.” “Бутилираща компания - Горна Баня” поддържа тази идея и работи най-вече за своите клиенти и винаги търси тяхното одобрение и доверие.

  1.  Представяне на бизнес идеята на „Бутилираща компания Горна Баня” 

“Бутилираща компания - Горна Баня” е регистрирана като Дружество с ограничена отговорност през 1994г. Едноличен собственик на капитала е “ИКЕН-Реал”ООД. Предмет на дейност: бутилиране и търговия с натурална минерална вода, газирана минерална вода и безалкохолни напитки. Считано от 02.07.2001 г. Едноличното дружество се влива в “Либекс” ООД, “Либекс” ООД от своя страна приема името “Бутилираща компания - Горна баня” ООД.

Понастоящем в компанията работят над 300 човека.

Управител: Евгени Горанов

Икономист: Павлин Иванов

Изпълнителен директор: инж. Савко Тумбалов

Фирмата се е явила на конкурс през 2000 г. и е одобрена за концесионер за срок от 25 години на минералната вода от находище “Горна баня” и върху принадлежащите към находището водоизточници. Фирмата разполага с фабрика, оборудвана по съвременни технологии, търговска база в София и всички големи градове на България.

..........................

Използвана литература 

1. Маркетинг - теория и практика автор: проф. Тончо Трендафилов, Издателска Къща „Марица” 2005 г.

2. Въведение в маркетинга, рекламата и PR - автор: Франк Джефкинс, Гранд Варна Мениджмънт и консултинг 1993 г.

3. Основи на маркетинга І част - автор: Филип Котлер, София 1993 г.

4. Основи на маркетинга ІІ част - автор: Филип Котлер, София 1993 г.  

5. www.gornabania.com

6. www.capital.bg 

................

Темата съдържа таблици свързани със финансово - счетоводните показатели на фирмата за 2005 и 2006г.

Ключови думи: мисия, визия и цели на “Бутилираща компания - Горна Баня”, проучване на пазара, анализ на макро средата, маркетингово изследване, SWOT анализ, анализ на конкуренцията (Девин, Банкя, др.), разработване на маркетингов микс (мястона продуктите, цени, дистрибуция, реклама и промоция), персонал, финансов анализ.


Търси за: проучване пазара | анализ макро средата | маркетингово изследване | SWOT анализ | анализ конкуренцията | Девин | Банкя | разработване маркетингов микс | място продуктите | цени | дистрибуция | реклама промоция | персонал | финансов анализ

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker