Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


Курсова работа

ОСНОВНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА “БОЛЯРИ”-АД, ГР.ВАРНА

05.2005

Съдържание:

1. Представяне на фирма “Боляри” АД 3

1.1. История 3

1.2. Пазарна позиция 4

2. Интегрално развитие - основни теоритични елементи 5

3. Интегралното развитие при фирма “Боляри”АД 6

Фигура 1 8

4. Методи за постигане на стратегията 8

4.1.Маркетингови методи 9

Фигура 2: Супермаркет “Пикадили”-Чаталджа, гр.Варна 9

4.2. Ценово лидерство 10

4.3.Пикадили клуб 11

5. Заключение 12

6. Библиография: 12


Преди самото начало на тази курсова работа е важно да се подчертае, че тя е изготвена без знанието на анализираната фирма, а използваната информация е придобита от интернет сайта на фирмата, както и информационни брошури, предоставяни на широката публика.

1. Представяне на фирма “Боляри” АД

Фирма “Боляри”АД е всъщност по позната като верига супер-маркети “Пикадили”. Седалището й е в град Варна, където и до скоро се провеждаше главната дейност на фирмата. Централната дейност на “Боляри”АД е търговско разпространение, но следвайки избраната стратегия за развитие фирмата започва и производството на собствена продукция, предлагана единствено и само в рамките на веригата магазини.

1.1 История

Фирма “Боляри” ООД, собственик на супермаркети “Пикадили”, е регистрираната през 1994год. Тогава тя е с 51% чуждестранно участие. Реалната дейност на фирмата започва с откриването на супермаркет “Пикадили”, Чаталджа във Варна. 5 години по-късно отварят врати и “Пикадили”, Младост и “Пикадили”, Център  и двата отново във Варна. В началото на 2002 г. фирмата създава собствена търговска марка - „Мистър Пикс”. Марката е регистрирана в Патентно ведомство на Република България на 27.10.2003. Марката носят разнообразни продукти за ежедневна употреба. През 2003г. “Боляри” ООД се преобразува в “Боляри” АД, дружество със 100% българско участие. По-това време се въвеждат и подобрения целящи създаването на постоянна и редовна клиентела. Пример е въведената същата година програма за лоялност - “Пикадили клуб”. Открит е “Пикадили”, Владиславово, Варна. През 2004г. Настъпват и структурни промени в организацията на фирмата. Оперативната дейност по управление на супермаркетите преминава към новосформираното дружество „Пикадили” ЕАД, а „Боляри” АД остава собственик на недвижимите имоти. Същата година, Европейската банка за възстановяване и развитие придобива 20% от акционерния капитал на „Боляри” АД. Предоставен е значителен по размера си дългосрочен кредит за развитие на веригата “Пикадили” в регионален и национален план. Така в последните години са открити “Пикадили”, Запад във Варна и първият супермаркет “Пикадили” в София - в търговски комплекс Сити Център София. В момента в процес на изграждане е и супермаркет в град Велико Търново. Марката „Мамбо” е насочена към свободната пазарна ниша, която супермаркети „Пикадили” не покриват - кварталните покупки. „Мамбо” са предимно квартални магазини с по-малък формат и асортимент, насочен към задоволяване на ежедневните нужди на клиентите. Компанията използва една и съща дистрибуторска мрежа за развитие на марките „Пикадили” и „Мамбо”, както и ноу-хау и фирмени стандарти, гарантиращи едно и също високо качество на стоките и обслужването. В магазините „Мамбо” се приемат клиентските карти „Пикадили клуб”, позволяващи натрупване на точки при покупка. Собствената марка на компанията „Мистър Пикс” също може да се намери и в „Мамбо”. Магазини „Мамбо” има в повечето квартали на гр.Варна, в които няма супермаркет „Пикадили”.  

..................................

5. Заключение

В последните години се наблюдава нова тенденция в стратегическото планиране на фирма "Боляри"АД. Веднъж осигурила си стабилна печалба фирмата има възможност за допълнително развитие, търсейки нови клиенти и съответно пазари, както е в случая на верига супермаркети "Пикадили".  Към този момент фирма "Боляри"АД определя вече като една от основните си цели да бъде лидер сред супермаркетите на територията на цялата страна. По това може да отсъдим, че фирмата е на път да замени стратегията си за интегрално развитие със стратегия за интензивно развитие. Напълно обясним ход като се има предвид вече стабилната пазарна позиция на марката "Мистър Пикс".

6. Библиография:

Официалната интернет страница на фирмата: www.picadilly.bg

…………………….

Темата е изготвена 05.2005

Темата съдържа 3 фигури

Ключови думи: представяне на фирмата, история, пазарна позиция, интегрално развитие,    ценова политика, програма за лоялност.


Търси за: представяне фирмата | пазарна позиция | интегрално развитие | ценова политика | програма лоялност

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker