Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


НОВ   БЪЛГАРСКИ   УНИВЕРСИТЕТ

ЛОКАЛЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

Казус

по

пласментна политика

Маркетинг-микс в политиката на Германос Телеком България EАД

Пловдив, 2007г.

Съдържание:

1. Увод 3

2. Канали за реализация на българския пазар 4

3. Форма за достъп до българския пазар 5

4. Маркетинг микс на Германос Телеком България EАД 6

5. Стратегия за трайно пазарно присъствие в България 10

6. Изводи 11

7. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 12

  1.  Увод

През последните години като резултат от промените в българската икономика, силната конкуренция, изменението на потребителските нужди и завишените изисквания към стоките, развитието на технологиите и отварянето на страната ни към световните пазари, коренно променят средата и обкръжението на организациите и изграждат ориентиран към потребителите пазар.

Трудно е днес да си представим българския пазар на мобилни апарати, технологии и услуги без веригата магазини на Germanos. Винаги, когато аз или някоя мой познат реши да търси или се интересува от някакво технологично решение първо посещава магазин на Germanos. В почти всеки град на България присъствието на му е утвърдено и е знак за качество, разнообразие и компетентност от страна на персонала. Това доверие у българските клиенти несъмнено се дължи на добра маркетингова стратегия, адекватно прилаган маркетинг микс и перфектна визия на фирмата.

Германос Телеком България EАД е част от водещата в Централна и Югоизточна Европа компания за телекомуникационни продукти ГРУПАТА GERMANOS с централен офис в Гърция.

Фактите сочат че GERMANOS е най-голямата верига магазини за телекомуникационни продукти и услуги на територията на Югоизточна Европа с над 1000 магазина в 7 страни (България, Гърция, Македония, Румъния, Кипър и Украйна).

GERMANOS стартира своята дейност в България през април 2000г. и до днес тя е с водещо място на пазара на телекомуникационни продукти в България. Компанията работи в сътрудничество с мобилния оператор ГЛОБУЛ от неговото стъпване на пазара през септември 2001г. През 2005г. вече предлага и услугите на БТК в своята верига магазини. През октомври 2006г. бе обявявена сделката по придобиване на още 42% от Germanos Груп от Cosmote SA или общо 62.75%. Германос Телеком България продължава изключително да предлага всички услуги на Глобул на българския пазар.

Днес Germanos във своите 107 магазина в 63 града в страната, разположени Винаги на най-удобни и централни локации предлага:

………………….

6. Изводи

В заключение могат да са направят следните изводи:

………………….

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Каракашева, Л. Пласментна политика. С., 2004, НБУ

2. Котлър, Ф. Управление на маркетинга. Т.1.

3. Благоев, В. Маркетингът в определения и примери. С., 1989, ДИ „Д-р Петър Берон”. 

4. www.germanos.bg

……………………

Казусът е изготвен 2007г.

Ключови думи: канали за реализация, маркетинг микс, верига магазини, търговска политика,  дистрибуция, комуникация, обслужване,  стратегия за трайно пазарно присъствие, изводи.


Търси за: канали реализация | маркетинг микс | верига магазини | търговска политика | дистрибуция | комуникация | обслужване | стратегия трайно пазарно присъствие | изводи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker