Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

Факултет Управление

КУРСОВА РАБОТА

По Маркетинг

На тема:

Откриване на възможности за разработване на нови продукти и тестване на нови концепции

Специалност Маркетинг

ВАРНА, 2005 г.

Съдържание:

І. Литературен обзор. 3

1. Авторови позиции за етапите в процеса на разработване на нови продукти. 3

ІІ. Откриване на възможности за създаване на нови продукти. 6

1. Основна характеристика на виното. 6

2. Видове продукти. 6

3. Представяне на предлагането на вино на територията на Варненска област. 7

4. Потребителска оценка на предлагането. 8

5. Потребителски нужди, предпочитания, проблеми и предложения по отношение на виното. 9

6. Извеждане на възможности за разработване на нови продуктови концепции. 10

ІІІ. Тестване на концепции за нови продукти. 11

ЛИТЕРАТУРА: 13

ПРИЛОЖЕНИЯ 14

ВЪПРОСНИК 14

Данни обработени с SPSS 21

……………………………………

Продуктовата група на виното включва опаковка, разфасовка, марка, цена и други.

Опаковката може да бъде потребителска-тази, в която продукта се предлага на крайния потребител, и транспортна опаковка-тази, в която продуктите се опаковат и транспортират. В съвременните условия на непрекъсната модернизация на търговията значението на опаковането като маркетингов инструмент все повече нараства. Повишават се изискванията на потребителите към външният вид, удобството, сигурността и екологичността на опаковката. Добрите опаковки създават удобство и комфорт на потребителя и промоционална ценност за производителя. Най-кратко основните функции на опаковката са: защита, икономия, удобство и промоция.

Разработването на опаковката изисква решения за нейните атрибути-материал, размер, форма, цвят, текст и марков знак. Материалът на опаковките за вино е стъкло, пластмаса и дъбови бъчви. В повечето случаи формата на опаковката е бутилка с класически дизайн. Редки са случаите, в които има модифицирана бутилка.

Цветът на бутилката зависи от цвета на виното. За белите вина най-често се използват прозрачни бутилки. За червените вина цветът на бутилката трябва да е тъмен, за да предпазва от проникването на слънчева светлина.  

Текстът на опаковката съдържа информация за търговската марка, производителя, процентното алкохолно съдържание, година на производство, селекция, регион, сертификат, начин на консумиране.

Разфасовката най-често е 330 мл., 750 мл., 1 литър, 2 литра и повече.

Марката като елемент на продуктовата група е сложен символ, съдържащ няколко равнища на значение: свойства, ползи, ценности, персонификация и е различна за различните видове вина.

……………………………………..

За респондентите от голямо значение е асортиментът на предлагането на вина в търговската мрежа (виж приложение 6.). При оценка на предлагането потребителите оценяват разнообразието на търговските марки и цената. Обектите, от които потребителите купуват вино най-често са кварталният магазин, супермаркетите, специализираните магазини и други. Те избират тези места, ръководейки се от стремежа за пестене на време и пари. Кварталните магазини предлагат сравнително добър асортимент от вина, които биха могли да се консумират при ежедневна употреба и без повод. Качеството на предлаганото там вино, респондентите определят като „сравнително добро”.

…………………………….

На анкетираните беше зададен въпросът за използването на продукта (вино). Те трябваше да посочат по какви поводи консумират вино. Възможните алтернативи бяха: за развлечение, за официални случаи и без повод. 55% от респондентите посочват за официални случай. Това означава, че респондентите възприемат виното като луксозна напитка, която се консумира при делови срещи и празници. 45% го консумират за развлечение. За тези респонденти виното доставя голямо удоволствие и се използва в ситуации за релаксиране, почивка и среща с приятели. 18% консумират виното без повод (Виж Приложение 3.).

ЛИТЕРАТУРА:

  1.  Пенка Горанова, „Теория на потребителското поведение”,Свищов, 2002 година.
  2.  Николинка Сълова и Елена Георгиева, „Маркетинг”, Икономически университет, Варна, 1998 година.
  3.  Кирил Георгиев, „Управление на иновациите”, Техническия университет, Варна, 1996 година.
  4.  Филип Котлър, „Управление на маркетинга”.
  5.  Крауфорд, „Управление на новия продукт”, 1991 година.

Темата е разработена 2005 г.

Темата съдържа таблици и примерно интервю с фокусна група.

Темата съдържа данни, обработени с SPSS, представени в таблици.

Ключови думи:

разработване на нови продукти, създаване, вино, предлагане на вино, опаковка, разфасовка, марка, цена, продуктова категория, продуктова група, фокусна група, респонденти


Търси за: разработване нови продукти | вино | предлагане вино | опаковка | разфасовка | марка | цена | продуктова категория | продуктова група | фокусна група | респонденти

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker