Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


ВХТИ "Проф. Асен Златаров" - гр. Бургас

КУРСОВ ПРОЕКТ

По Маркетинг

На тема:

Анализ на маркетинговото състояние на Медицински център “Света София” - Бургас

Спец.: Здравен мениджмънт

Варна, 2008 г.

Съдържание:

1. Анализ на региона и пазара в него. 3

2. Анализ на медицински център “Света София”, гр. Бургас 4

3. Класификация и характеристика на услугите на медицински център “Света София”, гр. Бургас. 5

3.1. Диагностично-консултативен сектор 5

3.2. Високо специализирани дейности 5

3.3. Клинична лаборатория 5

3.4. Хирургичен сектор и стационар 6

3.5. Нервно-физиологична лаборатория 6

3.6. Рентгеново отделение 6

3.7. Транспортен отдел 6

4. Оценка на пазарното търсене и дела на отделните продукти на медицински център “Света София”, гр. Бургас на регионалния пазар: анализ и оценка на пазарните възможности за развитие на медицинския център 6

Матрица на Игор Ансоф 7

5. Анализ и оценка на използваната в медицински център “Света София”, гр. Бургас ценова политика. 8

6. Анализ и оценка на използваните посредници. 10

7. Анализ и оценка на ползваните методи за стимулиране на продажбите на здравните продукти на медицински център “Света София”, гр. Бургас 12

8. Изводи и насоки за разработване на маркетинговата стратегия и политика на ЛЗ 13

Използвана литература: 15

…………………….

Ценовата политика е специфична и важна област от бизнесполитиката на медицинския център, защото от установените цени пряко зависят както количеството на продажбите, така и приходите, печалбата и динамиката на развитие на лечебното заведение.

Ценовата политика на медицинския център е пряко вкючена в маркетинговата му политика, тъй като непосредствено се проявява в процеса на продажбите и при пазарната дейност.

Ценовата политика следва да се възприема като непосредствено отношение на медицинския център към купувачите, които пък съвсем реално схващат, разбират и оценяват това отношение.

Ценовата политика, избрана от собственика на здравното заведение, е политика на една единствена цена и политика на ниска цена.

Ценовата политиката на една единствена цена ориентира ценообразуването към формирането и поддържането на еднаква цена за всички купувачи (пациенти), които ползват при едни и същи условия приблизително еднаква услуга. Прилагането на такава политика облекчава управлението на цените и съдейства за поддържането на добър имидж на центъра сред пациентите. Одобрението, което тази политика среща сред тях, се основава на улесненията при избора и “покупката”. Различните цени биха породили недоволство сред потребителите (пациентите) и биха създали отрицателно отношение, а медицинския център цели точно обратното.

………………………………

Методите за стимулиране на продажбите са насочени към пациентите на медицинския център. Основната идея е популяризиране на здравното заведение сред възможно по-голяма аудитория.

Грижата за пациентите е приоритет за “Света София” и тя не приключва на изхода на медицинския център. За да даде повече на потърсилите лекарска помощ, лечебното заведение залага изключително много на интернет рекламата - този вид електронна медия се превръща във все по-предпочитано средство за масово осведомяване. Центърът присъства в интернет пространството чрез собствен уебсайт. Неговата цел е да запознае с услугите, които предлага "Света София", със специалистите, които работят там и с апаратурата, която е на тяхно разположение. Тази информация ще послужи на пациентите, когато им се наложи да потърсят специализирана медицинска помощ. Тя ще им е от полза дори, когато не разполагат с време, за да намерят подходящия за тах специалист и метод на лечение. Ако пациент не може да посети медицинския център на място, той може да използва този сайт за връзка или за да поиска съвет и консултация.

Сайтът предлага и много полезна информация - за често срещани заболявания, съвети за първа помощ. Може да бъде проверено идеалното тегло, да бъде направена справка в Български имунизационен календар и още много полезни и забавни неща.

“Света София” разчита освен на фирмения уебсайт, който е много лесен за използване, благодарение на опростената навигация в него, но и на много онлайн каталози на здравни заведения. В тези каталози лечебното заведение присъства само с име, адрес и телефони, но това на практика е една изключително полезна и достатъчна информация за интересуващите се.

Рекламата в електронните медии винаги е изключително ефективна, тъй като е изградена от множество визуални и звукови ефекти, които привличат вниманието и правят рекламирания продукт запомнящ се. От тази гледна точка, използваната в случая медия е изключително правилно избрана.

Използвана литература:

  1.  Уебсайтът на лечебното заведение

Темата е разработена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

медицински център “Света София”, Бургас, лечебно заведение, диагностично-консултативен сектор, клинична лаборатория, хирургичен сектор, рентген, матрица на Игор Ансоф, ценова политика, маркетингови посредници, маркетингова стратегия и политика


Търси за: медицински център Света София | Бургас | лечебно заведение | рентген | ценова политика | маркетингови посредници | маркетингова стратегия политика

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker