Анализ на маркетинговото състояние на Медицински център “Света София” – Бургас

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-03-27
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 14 стр.
Университет: ВХТИ
Специалност: Здравен мениджмънт
Предмет: Маркетинг
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (78KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

медицински център “Света София”, Бургас, лечебно заведение, диагностично-консултативен сектор, клинична лаборатория, хирургичен сектор, рентген, матрица на Игор Ансоф, ценова политика, маркетингови посредници, маркетингова стратегия и политика

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Ценовата политика е специфична и важна област от бизнесполитиката на медицинския център, защото от установените цени пряко зависят както количеството на продажбите, така и приходите, печалбата и динамиката на развитие на лечебното заведение.

Ценовата политика на медицинския център е пряко вкючена в маркетинговата му политика, тъй като непосредствено се проявява в процеса на продажбите и при пазарната дейност.

Ценовата политика следва да се възприема като непосредствено отношение на медицинския център към купувачите, които пък съвсем реално схващат, разбират и оценяват това отношение.

Ценовата политика, избрана от собственика на здравното заведение, е политика на една единствена цена и политика на ниска цена.
Ценовата политиката на една единствена цена ориентира ценообразуването към формирането и поддържането на еднаква цена за всички купувачи (пациенти), които ползват при едни и същи условия приблизително еднаква услуга. Прилагането на такава политика облекчава управлението на цените и съдейства за поддържането на добър имидж на центъра сред пациентите. Одобрението, което тази политика среща сред тях, се основава на улесненията при избора и “покупката”. Различните цени биха породили недоволство сред потребителите (пациентите) и биха създали отрицателно отношение, а медицинския център цели точно обратното.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек