Качество - цени - рентабилност - ефективност.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2004-04-12
Рейтинг:
3.6 1 2 3 4 5
(10 гласа)
Дължина: 116 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Икономика на търговията.
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (75KB)          Html format .Html (62KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

показатели за качество на стоките, управление на качеството, стандартизация на продукта, ISO, добра производствена практика (GMP), цена, разходи, рентабилност (методи за анализ), приходи, Софарма АД.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Разкриването на връзката качество-цени-рентабилност-ефективност разкрива мястото на стоката на пазара, какво допринася тя за потребителите и какво за производителите. Тези четири показателя се надграждат стъпаловидно един над друг и в стъщото време “преливат” един в друг и по всеки от тях може да се съди за нивото на останалите. Всеки един от тях не може да съществува без предходния по веригата. За осигуряването на качеството на стоката се влагат разходи. А тези разходи после се отразяват в цената. Добре формираната цена на база на доброто качество e предпоставка за навлизането на пазара и завладяването на широки пазарни ниши. Това от своя страна гарантира постепенно нарастване на продажбите, което е свързано с по-висока рентабилност и и ефективност на продукцията.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.44 сек