Ролята на качеството в продуктовата политика.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2006-03-05
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 28 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: МИО
Предмет: Маркетинг
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (72KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

съвременни модели за управление и осигуряване на качеството (ISO 9000, ISO 14000, QS-9000, OHSAS 18000), европейски директиви (СЕ и СО маркировка), модели за тотално управление на качеството, практическа част - 2 различни фирми, стратегия за усъвършенстване на политиката по качеството в България.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Качеството като елемент на продуктовия микс и като част от продуктовата политика на компанията се превръща в основен фактор за всяка производствена организация. Неговата роля е наистина фундаментална, което се потвърждава и от еволюцията му с течение на времето и появата на понятия като модели и системи за управление на качеството, методи и техники за контрол, осигуряване и усъвършенстване на качеството. Съвременното разбиране за ролята и функциите на качеството отразява едно ново отношение към него,то е знак за качествено ново мислене на управленския и фирмен персонал, което е проява на висш стратегически подход на ръководството на организацията. Следвайки максимата, че управлението на качеството зависи от качеството на управлението, съвременните компании въвеждат цялостни системи за управление на качеството, които отговарят на признатите международни стандарти и на които се подчиняват всички звена от административно-управленската им структура. Проспериращите фирми прилагат системата за управление на качеството с цел засилване на своите водещи пазарни позиции и утвърждаване на своя имидж, чрез нея те достигат до систематизация, регулиране, документиране, подобряване и контролиране на извършваната от тях дейност.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.52 сек