Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

По Управление на дистрибуцията

Тема:

Анализ на предлагането на дребно на продукт “Предплатени разговори - b-connect” под търговската марка GloBul в град Варна

2005 г.

Съдържание:

1. Търговска марка GloBul 1

2. Какво е b-connect? 3

Тарифен план b-connect hit в сила от 16.11.2005 г. 3

Тарифен план b-connect в сила от 21.11.2005 г. 4

Тарифен план b-connect SMS в сила от 21.11.2005 г. 4

3. Какво е b-connect седмичен бонус? 5

4. За приятели! 6

5. Анализ на предлагането на дребно на продукт “Предплатена програма” с марката GloBul в град Варна 10

5.1. Клиенти 11

5.2. Стратегии на дистрибуция 12

Използвана литература: 21

……………………………

GloBul е търговска марка, с която компанията “Космо България Мобайл” ЕАД предлага мобилни телекомуникационни услуги в България.

Създадена през 2001 г. компанията гради дейността си въз основа на богат международен опит и ноу-хау.

До момента компанията е инвестирала над 950 млн. лв. в развитие на дейността си.

GloBul е изградила 99,6% покритие от населението и 97% от територията на страната и е осигурила роуминг в 135 страни в света чрез 297 роуминг-партньора.

В началото на август 2005 г. GloBul приветства своя двумилионен абонат. В момента, съотношението между потребителите на предплатените и абонаментните услуги на компанията е 67% към 33%.

Компанията е развила широка и гъвкава дистрибуторска мрежа. Продуктите и услугите се предлагат в над 460 търговски обекта в цялата страна.

……………………………

В-connect е предплатена програма на GloBul. Тя е предназначена за всички, които искат да използват мобилен телефон, без да сключват договори и да плащат месечни сметки. Закупувайки SIM карта b-connect, е лесно да се контролират разходите на клиента и няма да му се налага да плаща месечни такси.

……………………………..

В настоящото изложение в съгласие с темата ще бъде направен анализ на предлагането на дребно на продукт “Предплатена програма” с марката GloBul в град Варна.

Изборът и изграждането на канал за разпределение е основен момент в дистрибуционната политика на фирмата. Изборът зависи от продукта и от спецификата на пазара.

Изследваният продукт с търговска марка GloBul “Предплатени програми b-connect” (особено в момента на въвеждането на нов продукт на пазара) трябва така да бъде представен, че да намери добър прием от клиентите. За това спомагат пазарно ориентираните усилия както на фирмата, така и на търговците на дребно, които предлагат нейния продукт. За целта е нужно непрекъснато да се следи пазара, да се събират данни и информация за него, като в същото време се анализират слабите и силните страни на дейността на компанията и нейните дистрибутори, и в дейността на конкуренцията й.

……………………………………

Компанията използва три основни стратегии на дистрибуция:

Това е най-амбициозната стратегия и е по силата на големи фирми със световна известност. Основно изискване за използването на собствени канали за разпределение е продуктът да позволява предлагането му в ограничен брой търговски точки. В нашия случай това е така, тъй като първоначалното покритие на оператора е предпоставка за ограничаване броя на търговските точки.

Използвана литература:

1. www.globul.bg

2. “Въведение в маркетинга”, УИ ”Стопанство”, 1999 г.

3. Котлър, Ф., „Управление на маркетинга”, изд. Класика и стил, 2002.

Темата е разработена 2005 г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи:

Тарифен план, марката Globul, предплатена програма, b-connect, gsm-оператор, месечен абонамент, търговски обекти, екстензивна дистрибуция, монополно-селективна дистрибуция, седмичен бонус


Търси за: connect | търговски обекти

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker