Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Маркетингова характеристика на “Арома”

2006 г.

Съдържание

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА “АРОМА” АД. ИСТОРИЯ И МАРКЕТИНГОВИ ПРИОРИТЕТИ. 3

2. МАРКОВА ПОЛИТИКА НА „АРОМА” АД - БЪЛГАРИЯ. 5

3. ПАТЕНТНО  ПРОУЧВАНЕ НА КОМПАНИЯТА. 6

ИЗПолзвана литература 13

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА “АРОМА” АД. ИСТОРИЯ И МАРКЕТИНГОВИ ПРИОРИТЕТИ.

АРОМА е най-големият производител на парфюмерийни и козметични продукти в България. Арома е експортно ориентирана компания, която реализира над 70% от оборота си на външни пазари. Компанията е надежден партньор, като гарантира постоянно високо качество на продуктите си и редовни доставки на клиентите си. Професионалният мениджмънт, постоянният процес на иновация и модернизация превръщат Арома в значим производител не само в национален, но и в световен мащаб.

За създаването и успешното представяне на пазара на продуктите на АРОМА се грижи многоброен екип от висококвалифицирани специалисти в различни области - химици, маркетолози, инженери и др.

АРОМА разполага с уникален производствен комплекс и практически затворен цикъл на производство. Притежава свои собствени линии за производство на ламинатни туби и собствена печатна база.

Технологичното оборудване е доставено от безспорните лидери в тази област FRYMA, PAMASOL, AISA, IWKA, NORDEN.

През последните няколко години инфраструктурата и комуникациите на АРОМА са изцяло обновени. АРОМА работи в тясно сътрудничество с водещи научни институти и лаборатории като ISP Europe, Schulke Mayr, Deutsche Prazision Ventil, ICI, Goldschmidt.

АРОМА има изградени стабилни партньорства с надеждни и утвърдени в цял свят компании за доставките на суровини и материали: 4P Ronsberg Verpackungen, Huntsman, ALUMAN, BASF, Chemopharma, Clariant, Cognis, Degussa, Deutsche Prazisions Ventil, Dragoco, Firmenich, Jean Niel, Roquette, Floressance, S&D Chemicals, H&R, Huhtamaki Van Leer.

................................................................................

3. ПАТЕНТНО  ПРОУЧВАНЕ НА КОМПАНИЯТА.

Основните параметри на патентното проучване  продуктовата политика на „Арома” АД  включва от една страна самата цел на подобен анализ - исторически и финансов анализ, а от друга самите етапи на патентно проучване. Към анализа се включват и критериите за патентноспособност, които са тясно обвързани с времевата и финансова страна на процеса.

Целта на анализа е да се определи в частност развитието практически на търговската марка на „Арома” АД  по видове продукти  и патентовани изделия и нейните модификации и нововъведения /инвестиционна и иновационна политика в търговската марка Арома/, както ще да се анализира проявлението, видоизмененията в подобна търговска марка за определен период от анализа /5 години/.

.....................................................

В областта на козметиката Арома е водещ производител в страната. Над 70% от продукцията е предназначена за износ, като около 40% от тях се пласират на руския пазар. С цел осигуряване на допълнителен ръст на продажбите дружеството непрекъснато се стреми да разшири и подобри продуктовата си гама, за да отговори на променливите вкусове на потребителите.

Традиционен и силен пазар за компанията е Русия, където някои от продуктите й заемат престижни призови позиции. На пазара за боя за коса в страната Арома държи 11% дял със своите марки Fara Classic и Fara Интенсивная. Всяка десета рускиня се боядисва поне един път месечно с боя за коса, произведена от Арома, а инвестициите на козметичния гигант в маркетинг и реклама на продуктите в Русия възлизат на около 10 млн. долара за последните три години и половина.

В структурата на износа най-голям дял имат боята за коса /59%/, пасти за зъби /18%/, козметика /8.00%/ и др. На вътрешния пазар структурата на продажбите е малко по-различна, като най-голям дял заемат пастите за зъби /22%/, козметика /22%/, боя за коса /17%/ и др.

..............................................................................

Използвана литература

  1.  Караянев П., Международна закрила на търговските марки, издателство “Информа интелект”; С.; 2000;
  2.  Закон за марките и географските означения, обн. ДВ бр. 81 от 14.09.1999 г. в сила от 15.12.1999 г.
  3.  www.aroma.bg

...............................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа 1 графика.

Ключови думи:

маркетингова характеристика, маркетингови приоритети, маркова политика, патентно проучване, рекламни цели и стратегия


Търси за: маркетингова характеристика | маркетингови приоритети | маркова политика | патентно проучване | рекламни цели стратегия

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker