Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

По Приложни маркетингови изследвания

На тема:

Брандинг на фирма “Youth

Специалност: Маркетинг

София, 2008 г.


Съдържание:

1. Профил на фирма “Youth” 3

2. Анализ на конкурентите на фирмата 3

3. SWOT анализ на фирмата 4

4. Фирмени стратегии 7

5. Провеждане на проучване /анкета/ с цел подобряване на обслужването и позициите на фирмата 7

6. Препоръки към «Youth» 9


……………………………

Разгледаният в рамките на курсовата работа продукт са услугите, предлагани от фирма “Youth” за посредничество в студентски бригади и стажове. Тъй като фирмата все още е малка, нейното име не предизвиква у хората асоциация с конкретни услуги, но въпреки това е позната в бранша, е необходимо тя да бъде асоциирана с това, което предлага. Ето защо, е необходим маркетингов анализ и нова маркетингова визия както на фирмата, така и на нейните услуги.

Фирма “Youth” е създадена през 2005 година в гр. Варна. Основната дейност на фирмата е изпращане на работници и студенти в САЩ. С подобна дейност се занимават още множество фирми, сред които основните конкуренти на фирмата са: Vega Group; Work and Travel USA; Usit Colours; Stepin; Interair; NGB Consulting; USA Almatur; Interexchange; Apex USA; Policontact; Vega Exchanges; Viking; Integral; Explore-USA; AMERIX; Intership; FletcherLynd; Broadway-bg.

Днес дейността на “Youth” е насочена основно към САЩ и Англия, като предлага услуги и за други държави: Германия, Франция, Испания, Италия, Сингапур и Скандинавските страни.

Пълната гама от услуги на фирмата е предназначена за студенти и младежи на възраст между 17 и 35 години програми за сезонна и целогодишна работа, студентски стажове и специализации, както и обучение в колежи и университети по цял свят. За тази цел Youthима подписани договори с множество чуждестранни и международни организации, на които е официален представител и инервюиращ за България. Продължителността на програмите е между 3 седмици и 2 години.

…………………………

За да се подобри политиката на фирмата по отношение на пазара и утвърждаването й като търговска марка, тя може да направи проучване сред младежите (ученици в последен клас на гимназиите, младежи (не студенти), студенти и други целеви групи (работещи в конкретни професии)).

Методите за събиране на информация, която би послужила за подобряване на услугата, е анкетиране. Тъй като дейността е специфична - предлагане на възможност за работа и пътуване, студентски стажове, намиране на работа в чужбина на млади хора, студентски бригади и пр., анкетираните трябва да са от определен възрастов сегмент и съответно целевите групи ще са завършващите гимназисти - 12-13 класове (навършили години за бригада), студенти в университетите в гр.Варна, а и не само, тъй като фирмата има офиси в големите градове на страната.

За да бъде ефективна една анкета, анкетираните трябва да имат време да обмислят отговорите на въпросите. Формата на проучване ще бъде анкета, на която анкетираните могат да отговорят в онлайн режим, в сайтовете на студентските съвети, при лично посещение в офиса на фирмата, при проучване в рамките на дни на кариерата и предварителни срещи с фирмите, предлагащи подобен вид услуги за работа и пътуване.

…………………………


Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа една таблица, в която е представен SWOT анализа.

Темата не съдържа използвана литература, защото представлява авторски анализ на проблема.

Ключови думи:

посредничество в студентски бригади и стажове, анализ на конкурентите, анкета, SWOT анализ на фирмата, услуги work and travel


Търси за: анализ конкурентите | анкета | SWOT анализ фирмата

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker