Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Маркетинг микс на «Девин»

Специалност: Маркетинг

София, 2007 г.


Съдържание:

І. Тенденции на пазара на минерална вода 3

ІI. Кратка характеристика на ДЕВИН АД 3

ІІІ. Продуктова политика 5

ІV. Пазарен дял 8

V. Ценова политика 8

VІ. Дистрибуционна политика 8

VІІ. Конкуренти 9

VІІІ. Ядро на продукта 11

ІХ. Промоции, събития, иновации 12

Използвана литература 14


……………………………………………………..

Фирма Девин е основана през 1992 като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От 1999 г. компанията е акционерно дружество със 100% частен капитал. Основен предмет на дейност са бутилиране и продажба на минерална вода, изворна вода, газирани и негазирани безалкохолни напитки.

Девин АД притежава концесия за водоползване на сондажи ВЗ и В5 в района на Девин, от които се бутилира минерална вода "Девин". Също така дружеството притежава разрешително за водоползване на извор Балдаран.

Водата "Девин" е собственост на австрийския фонд "Соравия екуити", който е част от австрийската компания "Соравия груп" и наследник на "Уинг екуити". Soravia Group е австрийска компания с основен бизнес фокус в областта на недвижимите имоти и инвестициите. Компанията е собственост на частни предприемачи и притежава голям опит в страните от Централна и Югоизточна Европа. Инвестициите на компанията са насочени главно към дългосрочни проекти, с цел подобряване регионалния бизнес на страните, в които оперира. Soravia е добре позната на българския пазар и със своята строителна дейност. От началото на 2006 г. компанията "Девин" е придобита от инвестиционния фонд Soravia Equity. Основният предмет на дейност на "Девин" АД са бутилиране и продажба на минерална вода, изворна вода, газирани и негазирани безалкохолни напитки. В началото на 2007 г. "Девин" АД стана изключителен вносител и дистрибутор на енергийната напитка Red Bull, като Red Bull също е лидер на пазара на енергийни напитки в България.

………………………………………….

V. Ценова политика

Цената на предлагания продукт се формира на принципа на пълната себестойност на продукта, плюс надбавка за печалба. Производствената цена на минерална вода Девин в момента е между 16 и 18 стотинки на литър, като 60-70% от нея се формират от опаковката. На пазара на минерална вода, Девин поддържа едни от най-ниските равнища, като единствените цени, по-ниски от неговите в рамките на българската минерална вода е на конкурента му Торн Спринг.

…………………………………………..

ІХ. Промоции, събития, иновации

Настоящата промоция на Девин включва игра, при която 4 талона от бутилките с минерална и изворна вода ДЕВИН от 3, 7 11 л. Трябва да бъдат изпратени на адреса на компанията. Наградите от промоцията са: 3 уикенда за двама в spa-хотел Девин, 30 апарата за вода, 50 кафемашини, 50 блендера, 50 миксера, 50 ютии, 50 тостера, 50 термокани. Томболата не е обвързана с покупка. Талони за участие могат да се намерят и в офисите на банката. 

Девин АД подкрепя множество кампании, свързани с млади и подрастващи, с хора от третата възраст, с опазване на природата.

……………………………..


Използвана литература:

  1.  Българите все повече пият минерална вода, 22.02.2007 (http://www.dnes.bg/article.php?id=33302)
  2.  КЗК разреши концентрация между Wing Equity Management GmbH, Виена и “Девин” АД (http://www.cpc.bg/public/index.php?id=2134)
  3.  Статии за минерална вода «Девин» (http://www.divastudio.net/devin/site_whole/news/news_.htm)

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици, картинки.

Ключови думи:

минерална вода, Девин АД, продуктова политика, ценова политика, пазарен дял, дистрибуционна политика, конкуренти, ядро на продукта, промоции, събития, иновации


Търси за: минерална вода | Девин | продуктова политика | ценова политика | пазарен дял | дистрибуционна политика | конкуренти | ядро продукта | промоции | иновации

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker