Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

КАЗУС

 

 

ПО

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА

 

на тема:

„Възможности за въвеждане на маркетинговия подход и управление на маркетинга в конкретна българска фирма”

 

2008 г.

 

 

 

1. Анализ на дейността на фирма „Дани”. 3

2. Маркетингови изследвания и оценки. 6

3. Маркетингови цели. 7

4. Маркетингова стратегия. 7

 

                                                     

 

                                          

1. Анализ на дейността на фирма „Дани”

 

      ФирмаДани е създадена през 2003 година с предмет на дейност – хотелиерство. Хотелът на фирмата се намира в с.Равногор. Той е малък семеен хотел и има за цел да обслужва клиенти, които идват предимно на семейни начала в почивните дни за релакс. За малкия период, през който хотелът функционира, може да се каже, че той има добра стратегия на развитие. Първоначално  възможностите  за добра рекламна дейност не бяха използвани, поради ограничените финансови средства. Въпреки това се наблегна на доброто качество на услугите. Именно това доведе до увеличаване на броя на клиентите. През последната година може да се каже, че желаещите да бъдат в  хотела са много повече от възможности.Това повиши конкуренцията в региона. Появиха се още 2 семейни хотела. Това налага да направим  задълбочен  SWOT анализ на нашата дейност и да направим необходимото за задържане на клиентите и за тяхното по-добро обслужване.

 

               Целта на използване на SWOT анализ е колкото е възможно по-добре да се съчетаят силните и слабите страни на организацията и външните възможности и заплахи. Той  помага да се получи полезна информация за ситуацията и промените както във външната, така и във вътрешната среда. Това е основание за вземане на бързи стратегически решения.

........................................................................

3. Маркетингови цели

 

1.      Броят на столичани представлява 80% от общо пребивавалите. През следващите 5 години да се постигне увеличение на пазара с 50%,  като се обърне внимание и на чужди граждани.

2.      Да се осъществи тотална рекламна кампания. Активно да се участва в туристически панаири и изложби. За тази цел да се увеличат разходите за реклама с 20%.

3.      Да се увеличи продължителността на туристическата дейност. За целта:

·           да се формират клубове, предлагащи всички услуги и по възможност – през цялата година;

            .............................................................................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Благоев В. Маркетинг, изд. ”ВЕККО” 1998 г.

2. Котлър Ф. „Управление на маркетинга. Структура на управлението, пазарно предлагане” 2003 г. „Класика и стил”

3. Котлър Ф., Дипак Дж., Месинси С. «Еволюция на маркетинга» София «Класика и стил»

4. Котлър Ф. «Как да създаваме, печелим и управляваме пазари» 2000 г. «Класика и стил».

5. Стоянов Д. «Стратегически маркетинг» 1999г.»Стопанство»

6. Христов Ст.»Стратегически маркетинг в организацията» 2001г. «Стопанство»

 

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа таблици.

 

Ключови думи:

маркетингов подход, управление на маркетинга, маркетингови изследвания и оценки, анкетна карта, хотелиерство, външна и вътрешна среда, рекламна кампания

 

 

 


Търси за: маркетингов подход | управление маркетинга | маркетингови изследвания оценки | анкетна карта | хотелиерство | външна вътрешна среда | рекламна кампания

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker