Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

 

Курсова работа

по Международни маркетингови стратегии

 

на тема:

Пазарен анализ на българския туристически продукт - Екотуризъм

 

 

 

СВИЩОВ

2008

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Състояние на алтернативния туризъм към момента. 3

2. Състояние на целевите райони. 5

3. Потенциални ресурси в Североизточния район. 8

4. Потенциални ресурси в Северозападния район. 11

5. Жизнеспособност и конкурентноспособност. 13

6. Растеж и иновация. 15

7. Ефективност. 16

8. Заключение. 16

 

 

 

1. Състояние на алтернативния туризъм към момента

 

Алтернативният туризъм (селски, еко, културен, здравен и т.н.) под формата на обиколки (по-дълги от един ден) е незначителен в сравнение с масовия туризъм. Според SEEEurope.net, той привлича годишно само около 3 милиона евро, което е увеличение с 30% спрямо предходните години. Въпреки, че туризмът напоследък е станал най-голям приоритет, още не е формирана национална стратегия, нито е налице сериозно изследване, проучване и анализ на международните пазари, страните конкуренти и предпочитанията на клиентите.

По официални данни страната се посещава ежегодно от близо 7 млн. чужденци. Около 4 млн. идват с цел туризъм. Основните конкуренти на България са съседите й Гърция, Турция, Румъния и Хърватия. Например в  Хърватска откриват нова целева група за преуспяващия туристически отрасъл на страната – богатите западноевропейци. Това може да бъде реална заплаха за съответна стратегия в България, тъй като вече Хърватска привлича два пъти повече туристи от България и голяма част от тях идват от Германия.

.........................................................................

5. Жизнеспособност и конкурентноспособност

 

В началото бяха очертани като цяло силните и слабите страни на алтернативния туризъм. Нека не забравяме, че вече съществуват различни предприятия за алтернативен туризъм в района и някои предприемачи са предприели разширяване на капацитета за настаняване (екологични лагери и села).  Отварянето на транспортните канали (моста на Дунав) и засиленият маркетинг, съсредоточени върху “туристическите магнити”, могат да увеличат туристическите потоци в областите.  Туристи може да се очакват и от София, което ще удължи сезона на заетост и вероятно ще увеличи приходите на съществуващите туристически фирми. При условие, че те могат да си сътрудничат с новите предприемачи и общините в малки, но разрастващи се туристически клъстери, има добра възможност да бъдат постигнати жизнеспособност и конкурентноспособност на този подсектор.

Една конкретна и вече изпитана заплаха е недостигът на опитен персонал (келнери и готвачи). Също така младите хора, обучени в сферата на туризма, вместо да работят по места, предпочитат да заминат за района на Черно море или София.

.........................................................................

8. Заключение

 

От  по - горе написаното биха могли да се направят няколко предположения, за да се разбере потенциала за алтернативен туризъм, в частност еко - туризма. Някои от най-важните са:

- Предположението, че има туристически ниши на туристи със специални интереси и че предприемачите могат да ги привлекат в условията на тежка конкуренция на национално и на международно ниво;

- Силна мотивация за сътрудничество между участващите ;

- Подобрение на физическата инфраструктура (основно пътища и възможности за настаняване);

- Подобрения в обучението и процедурите за наемане на работа, за да се увеличат мотивацията, отношението към услугата и професионалните и езикови умения сред хората, които ще бъдат заети в сектора на алтернативния туризъм.

 

Източници:

 

1.      www.bg-tourism.com

2.      www.analysis.expert.bg

3.      Ситуационен анализ- България и екотуризмът, юни, 2003 г., гр. София

 

Темата е изготвена 12. 2008 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

екотуризъм, български туристически продукт, пазарен анализ, алтернативен туризъм, целеви райони, потенциални ресурси, ефективност, конкурентноспособност, иновации, растеж

 


Търси за: екотуризъм | български туристически продукт | пазарен анализ | алтернативен туризъм | целеви райони | потенциални ресурси | конкурентноспособност | иновации

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker