Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Икономически университет – Варна

Факултет „Управление”

Катедра: „Маркетинг”

 

 

 

Курсова работа

 

на тема:

Маркетингов анализ на фирма ЕДА ООД

 

По дисциплината: Маркетингови анализи

 

           

Варна, 2006

 

 

1. Обща характеристика на фирма ЕДА ООД.. 3

2. Сравнителен анализ на продажбите, пазарния дял, печалбата и ROS на фирма ЕДА ООД и основните й конкуренти. 4

3. Анализ на отклонението на действителния от плановия пазарен дял на фирма ЕДА ООД за 2006г. 5

4. Анализ на динамиката на продажбите на фирма ЕДА ООД за периода 2004 - 2006г  6

 

 

 

 

 

 

1. Обща характеристика на фирма ЕДА ООД

 

Фирма ЕДА ООД е новаторска фирма, предлагаща професионална техническа поддръжка, разработване на софтуер и хардуерни системи. ЕДА е създадена на 22.03.1995 г. в гр. Габрово след сливането на две фирми: АИТ Инженеринг (занимаваща се с изграждане на мрежи и разработка на софтуер), основана през 1989 г. и НОВА (занимаваща се с търговия и поддръжка на хардуер) основана през 1992 г. Собственици на фирма ЕДА са специалисти – асистенти по компютърни дисциплини в Техническия Университет в Габрово.

Дейността на фирмата обхваща разработка на софтуер, внедряване на информационни технологии, асемблиране на компютърни системи, продажба на компютри и сървъри, професионален уеб - дизайн и Интернет приложения.

Фирмата разполага с офиси в три града на България - Габрово, София и Пловдив. Общата численост на персонала в тях е 60 човека, като централният офис на фирмата е в град Габрово с 30 служители. Фирмата обслужва най-големите корпоративни клиенти на територията на община Габрово и същевременно консултира и предоставя услугите си на клиенти от цялата страна. Най-големите клиенти на фирма ЕДА са – Идеал Стандарт, Севлиево; Видима АД, Севлиево; Инструмент АД, Габрово; Плевенско пиво АД, Плевен; Български спортен тотализатор; Банка ДСК, районен клон Габрово; Териториална данъчна дирекция; Български митници.

ЕДА работи с международни партньори от 1995 г., такива са IBM Corp., Autodesk, Novell, Microsoft Corp.

            …………………………………………….

 

3. Анализ на отклонението на действителния от плановия пазарен дял на фирма ЕДА ООД за 2006г

 

Продажбите на фирма ЕДА ООД по план и по отчет, а така също и прогнозното и действително равнище на общите продажби на  пазара на информационни технологии са обобщени в таблица 2.

 

Таблица 2

Показател

План

Отчет

Отклонение

Продажби на фирма ЕДА ООД (лв.)

2 000 000

2 250 000

+ 250 000

Общи продажби на пазара на инф. технологии(лв.)

9 000 000

12 200 000

+ 3 200 000

Пазарен дял на фирма ЕДА ООД (%)

23,0

18,4

-4,6

 

1) Планов пазарен дял           (2 000 000/9 000 000)*100=23,0%

2) Коригиран пазарен дял I (2 250 000/9 000 000)*100=25,0%

3) Пазарен дял по отчет        (2 250 000/12 200 000)*100=18,4%

 

Факторен анализ:

Отклонение на пазарния дял поради промяна на продажбите на фирма ЕДА ООД

                                   25,0 - 23,0 = + 2,0

Отклонение на пазарния дял поради промяна на общите продажби на пазара на информационни технологии

                                   18,4 - 25,0 = - 6,6

Комплексно влияние на всички фактори    - 4,6

 

Извод: Нарастването на пазарния обем е било с по-големи темпове от нарастването на продажбите на фирмата. Тя не е успяла да се възползва от нараствания обем поради липса на ресурси, допълнителен капацитет и сериозни конкурентни атаки, като общият пазарен дял на фирмата е намалял от 22,0 за 2005г на 18,4% за текущата 2006г.

            …………………………………………..

 

Използвана литература:

1. Младенова, Г., Маркетингови анализи, издателство “Тракия-М”, С., 2000.

2. Желев, С., „Маркетингови изследвания - кратък курс”, Тракия-М.

3. www.edabg.com

 

Темата е изготвена 2006 г.

Съдържа множество таблици.

Включените данни са от 2006 г.

 

Ключови думи:

маркетингов анализ на фирма, сравнителен анализ на ROS, печалба, пазарен дял, дефиниране на конкуренти, динамика на продажби, пазарен обем, факторен анализ


Търси за: маркетингов анализ фирма | печалба | пазарен дял | дефиниране конкуренти | динамика продажби | пазарен обем | факторен анализ

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker