Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

 

По Маркетинг

 

 

На тема:

Характеристика на преките продажби

 

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Комуникационни канали. 3

1.1. Вертикални комуникационни канали. 3

1.2. Хоризонтални комуникационни канали. 3

1.3. Диагонални комуникационни канали. 4

2. Преки продажби – характеристика и предимства. 4

3. Начини на приложение на преките продажби. 5

4. „Трите грации” на преките продажби. 6

Използвана литература. 8

 

 


 

……………………………

 

Понятието „преки продажби” се използва по отношение на създаването на база данни, като общата реклама се върти около използването на печатни и електронни средства за масова информация. Тук насърчаването на продажбите се използва спрямо мястото на продажбите, което всъщност представлява и взаимоотношението относно заложените цели. В процеса на изграждане на това взаимодействие се преминава през потенциалните клиенти, като трябва да се отбележи, че съществуващият подход е персонален.

В този смисъл преките продажби са всяка рекламна дейност, която създава и използва директно взаимоотношение с даден клиент или потенциален клиент като личност. Изграждането на директен контакт е и основата на взаимоотношението с потребителите, от което зависи и дългосрочният успех в бизнеса.

Тъй като общата реклама се обръща към хората като към маса, тя се насочва към събуждането на склонността у тях да вземат определени решения освен на мястото на покупката, но и другаде и в друг момент. Следователно преките продажби използват същите средства както насърчаването на продажбите (директна реклама и специални предложения), но ги провежда на краткосрочна основа с цел изграждането на взаимоотношения с тези адресати като личности, които се включат в база данни.

 

……………………………

 

Основната цел на преките продажби е разграничаването на потенциалните клиенти като личности и изграждането на трайни взаимоотношения с тях, в резултат на които се постигат по-големи ползи за потребителите и по-високи печалби за предлагащите фирми. Именно тази цел е известна като т. нар. Трите грации на преките продажби.

Първата грация се свързва с разграничаването на отделната личност, като се определят личностните особености, с цел отправяне на убедителни призиви. Трябва да се отбележи, че цялата информация се съхранява в база данни.

Втората грация се използва по отношение постигането на трайни взаимоотношения с клиентите, чрез предлагането на стоки и услуги, които със сигурност биха им допаднали.

 


Използвана литература

 

1.                 Благоев, В., Маркетингът в определения и примери, С, П. Берон, 1989.

2.                 Борисов, Б. Л., Технологии реклами и РК, М., ФАИР-ПРЕСС, 2001.

3.                 Бърд, Д., Директен маркетинг, Б., Делфинпрес, 1993.

4.                 Доганов, Д., Б. Дуранкев, Реклама и насърчаване на продажбите. Терминологичен справочник.. С, Стопанство, 1995.

5.                 Иванов, В., Печелившата реклама, Г., Солар, 1993.

6.                 Иванов, П. 2004. Цели, стратегии и тактики в маркетинга, ИСК.

7.                 Кръстев, Се., Маркетинг проучвания, С, Зодиак, 1995.

8.                 Кръстев, Се., Рекламата: понятия, правила, примери, С, Сиела, 2000.

9.                 Младенова, Г., Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

комуникационни канали – вертикални, хоризонтални, диагонални; преки продажби, начини на приложение на преките продажби, „трите грации” на преките продажби

 

 


Търси за: комуникационни канали вертикални | преки продажби | начини приложение преките продажби

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker