Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Колеж по икономика и администрация – гр. Пловдив

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Маркетинг

 

 

На тема:

SWOT анализ на Ливиа-М

 

 

Специалност: Бизнесадминистрация

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

І. Теоретична част. 5

1. Същност на SWOT анализа. 5

2. Етапи на работа при изготвянето на SWOT анализ. 7

ІІ. Практическа част. 9

1. Резюме. 9

2. Анализ на макрообкръжаващата среда. 10

3. Анализ на микрообкръжаващата среда. 13

4. Графични изображения, SWOT анализ. 15

5. Препоръки и изводи. 18

Използвана литература. 19

 


 

…………………………………

 

1. Същност на SWOT анализа

SWOT анализът е широко популярна техника от стратегическото управление, разработена от Алберт Хъмфри. Анализът съдържа в себе си изводите от стратегическите анализи на вътрешната и външната среда за определяне на силни и слаби страни на организацията, както и външните възможности и заплахи. SWOT анализът е техника, свързана с разработването на матрица. Целта е добре да се съчетаят силните и слабите страни на организацията и външните възможности и заплахи. SWOT анализ е ситуационен анализ, за разлика от други анализи, които използват пазарен, продуктов или някакъв друг подход. Това означава, че той трябва да бъде определен във времето, за което са поставени стратегически цели. Факторите от вътрешната и външната среда, чието време е определено, е правилно при разработка на SWOT анализа (над матрицата да се изписва организацията и датата, за която се отнася). При динамичната и бързо развиваща се среда той ще бъде различен в различните периоди от време, съответстващ на стратегическите цели. Той помага да се получи полезна информация за ситуацията и промените както във външната, така и във вътрешната среда. Това е основание за вземане на бързи стратегически решения.

 

………………………………

 

Фирма “Ливиа-М” е една от водещите фирми в производството на спално бельо и изделия за интериора в България. Ежегодно фирмата е увеличавала производството си и е разширявала асортимента си в зависимост от потребностите на пазара, като понастоящем е на едно от първите места по обем на производство и продажби на спално бельо в страната. В номенклатурата на производството на фирмата вече фигурират над сто артикула, всичките предназначени за домашния интериор. Регистрирана е по ЕАН и притежава национален идентификационен номер. Притежава собствена търговска марка и патентна защита на някои от изделията си.

 

…………………………

 

Друг аспект на влиянието на икономиката върху поведението на производителите е покупателната способност на населението. Последната е е функция от общоикономическото състояние на страната. Известно е, че с нарастването на покупателната способност се увеличават и мащабите на търсенето, като в по-висока или по-ниска степен се разнообразява неговата продуктова структура. При по-висока и нарастваща покупателна способност се увеличават не само и не толкова количествата търсени от населението материални блага и услуги, но и претенциите от страна на купувачите към по-високо качество. При условие, че покупателната способност е ниска, силно се опростява продуктовата структура на търсенето, след което логично се стига до увеличаване мащабите на търсенето.

“Ливиа-М” залага на факта, че произвежда масова продукция на конкурентни цени. Българинът е свикнал да пазарува подобни стоки единствено от доказани в бранша производители с оглед на качеството. “Ливиа-М” е известно име и се предпочита при избора на гамата от предлагани продукти. Много от нашите сънародници са свикнали на имат определени количества от спално бельо, например в къщите си, както и това са едни от най-често правените подаръци по повод сватби, кръщенета и други поводи.

 

……………………………

 

Потребители – в пазарната среда на успех могат да разчитат само тези производители, които добре познават потребители, респективно пазарите си. Адекватната реакция на производителите на потребителското поведение на купувачите изисква съвкупността от потребители да бъде структурирана, а всяка съвкупност – точно и еднозначно характеризирана.

“Ливиа-М” смее да се похвали с разнообразни потребители. Продуктите на фирмата се купуват както от по-платежоспособните, за които са предвидени по-скъпи серии, така и от клиентите от среден и нисък клас, които разполагат с по-малко средства, но за сметка на това могат да закупят качествени продукти. “Ливиа-М” залага на качеството, бързата доставка и подобаващо обслужване.

 

……………………………

 


Използвана литература:

 

1.                 Ангелов, А. Мениджмънт, С., 2000.

2.                 Желев, С., Маркетингови изследвания, С., 2000.

3.                 Трендафилов, Т., Маркетинг – теория и практика, М. 2005.

4.                 Котлър, Ф., Основи на маркетинга, С., 1993.

5.                 Интернет

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици и схеми.

 

Ключови думи:

SWOT анализ; силни и слаби страни; възможности и заплахи; етапи при изготвянето на SWOT анализ; анализ на макросредата – демографска среда, икономика, природна среда, технологична среда, култура; анализ на микросредата – конкуренти, потребители, доставчици, анализ на бранша, маркетингови посредници


Търси за: SWOT анализ | силни слаби страни | възможности заплахи | етапи при изготвянето SWOT анализ | икономика | природна среда | технологична среда | култура | анализ микросредата конкуренти | доставчици | анализ бранша | маркетингови посредници

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker