Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Анализ на пазара на замразена риба

София, 11.2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Проучване на пазара. 4

1.1. Внос – направления, цени, количества. 4

1.2. Износ – направления, цени, количества. 8

2. Анализ на продукт от маркетинговата категория Замразена риба – Скумрия. 10

Заключение. 15

Използвани източници:. 16

……………………………………………………………………………………………………………..

1. Проучване на пазара

1.1. Внос – направления, цени, количества.

За първото тримесечие  на 2009 г. в България са внесени общо 4 845 тона замразена риба. За същия период количеството изнесена замразена риба се равнява на 234 тона. Очаква се  да продължи да се внасят по-съществени количества замразена риба, тъй като родното производство не успява да задоволи нуждите на консервната промишленост от суровина, както нуждите на пазара от разнообразяване асортимента на риба, рибни продукти и други водни организми. Съществува тенденция за нарастване на вноса, като неговия обем е малко над нивото от миналата година и през 2009 г. се очаква той да има 4-5 % увеличение.

Причина за осъществявания по-голям внос е осигуряването на по-голям асортимент от видове риба и водни организми, каквито не се ловят във водоемите на страната, а така също и за осигуряване на суровина за рибопреработвателните предприятия.

След присъединяването на България към ЕС, през последните две години се наблюдава промяна в структурата на вноса на риба и рибни продукти. Значително се засилва обменът с европейските държави. 

Замразената риба  заема най-голям дял в общия внос на риба и рибни продукти в страната заема - около 67% през 2008 г., с около 25% повече спрямо 2007 г. Общата стойност на вноса на замразена риба за годината е 24 294 096 щ. д., при средна цена 1 246 щ. д./т. Сравнявайки с предходната година, през 2008 г. средната вносна цена на замразената риба отбелязва нарастване с 36%. От общият внос на замразена риба през годината, от трети страни са внесени 13 500,1 тона и 5 598,4 тона са доставени от ЕС (Приложение 5). Традиционно най-много количества се внасят от Канада (5 890 тона на ср. цена 1 211 щ. д./тон), Перу (3 563,9 тона на ср. цена 1 112 щ. д./тон), САЩ (1 990 тона на ср. цена 1 197 щ. д./тон), а от европейските държави – Испания (2 968,1 тона на ср. цена 1 255 щ. д./тон), Естония (727,3 тона на ср. цена 1 079 щ. д./тон), Аржентина (625 тона на ср. цена 1322 щ. д./тон ), Нидерландия (526,1 тона на ср. цена 897 щ. д./тон) и др. Импорт на замразена риба се осъществява и от други големи страни производителки  - Аржентина, Еквадор, Тайланд, Чили, Норвегия и други.  /Таблица 1/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 1: Структура на вноса на замразена риба за 2008 г.

………………………………………………………………………………….

Използвани източници:

1.      Статистика от Министерството на земеделието и храните;

2.      Статистика от НСИ.

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през ноември 2009 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най-новата информация е от 2009 г.

Ключови думи: риба, проучване на пазара, структура, внос, износ, видове продукти от риба, скумрия, мерлуза, толстолоб


Търси за: риба | проучване пазара | структура | внос | износ | видове продукти риба

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker