Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината: Маркетинг

На тема:

Crown Creative Cо - предизвикателство към бъдещето

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 2

1. Как модата влияе върху управленските решения и дейността на Crown? Кои други елементи от маркетинговото обкръжение оказват влияние върху компанията участието на фирмата в международно сътрудничество?. 4

2. Каква е ролята на сътрудничество с местна фирма за успеха на Kangol на японския пазар?  5

3. Разумно ли е да се пренася натрупаният опит от сътрудничеството на Crown Creative с Kangol при разработване и лансиране на собствени марки в Япония и зад граница? Ако Вие бяхте мениджърът на тази компания какво щеше да бъде вашето решение – щяхте ли да продължите с пускането на пазара на новата марка Love Rabby или щяхте да използвате „света” на Kangol?  7

Заключение. 7

Използвана литература:. 9

            ………………………………………………………………………………...

1. Как модата влияе върху управленските решения и дейността на Crown? Кои други елементи от маркетинговото обкръжение оказват влияние върху компанията участието на фирмата в международно сътрудничество?

Характерно за Япония е, че когато една модна тенденция навлезе, тя се използва от всеки. Модните тенденции силно влияят върху потенциалните потребители в Япония..  За това , за да има  успех дадена компания, тя трябва да разработва продукти, отговарящи на изискванията на модните тенденции.. Успехите на  CROWN се дължат на изградената мрежа от под лицензианти, на дизайнерските и маркетинговите умения на фирмения персонал, както и на деловите връзки с медиите и обществения живот.

 Модата е управляващата сила, която оказва най- голямо влияние при вземане на управленските решения в Crown. Ако Crown не се ръководи от модните тенденции, няма да има успех.

……………………………………………………………………………………

2. Каква е ролята на сътрудничество с местна фирма за успеха на Kangol на японския пазар?

 Сътрудничеството е съглашение, при което една от страните притежаваща патент разрешава на другата страна да използва патентованото откритие по един или повече начини, разрешени от патентното законодателство за целите на организиране на определено производство и/ или продажби на определен пазар.

Компанията, която притежава правата върху интелектуалната собственост наричана лицензодател или лицензи ар (licensor), сключва договор с които представя правото на друга компания, наричана лицензополучател или лицензиант да използва интелектуалната собственост за организиране на производство и продажба на продукти на чужда територия. В замяна на тези права лицензополучателят изплаща на лицензодателя договорно възнаграждение.

…………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Благоев, В., „Маркетинг в определения и примери”, International University, София, 2004 г.;

2.      Найденов, Н.,  „Международен маркетинг”, изд. „Стопанство, София, 1999 г.;

3.      Боева, Б., „Международен маркетинг”, УИ „Стопанство”, София, 2007 г.;

4.      Стойков, Л., „Фирмена култура и комуникации”, София, 1995 г.;

5.      Илиева, Л., „Маркетинг на новото поколение”, изд. „Тилия”, София, 1997 г.;

6.      Стоянов, Д., „Индустриален маркетинг”, изд. „Дионис”, 2001 г.;

7.      Прайд  и Ферел, „Маркетинг: концепции и стратегии”, изд. „ФорКом”, София, 1994 г.;

8.      Котлър, Ф., „Маркетинг: съвети от А до Я”, изд. „Класика и стил”, София, 2004 г.

            ………………………………………………………………………………….

            Темата е изготвена 2009 г.

            Най-новата информация е от 2008 г.

            Ключови думи: маркетинг, мениджър, марка, производство, мода, Crown Creative Co, Kangol, японски пазар, експорт, международно лицензиране, предимства, недостатъци, интелектуална собственост, сътрудничество, лицензодател, лицензополучател

 

 

 


Търси за: маркетинг | мениджър | марка | производство | мода | японски пазар | експорт | международно лицензиране | предимства | недостатъци | интелектуална собственост | сътрудничество | лицензодател | лицензополучател

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker