Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Маркетингово изследване на потреблението на кафе

 

2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

І. Изследване на потребителското поведение. 3

1. Основна характеристика на продуктовата категория. 3

2. Видове продукти в продуктовата категория. Сортове Кафе. 9

3. Видове търговски марки кафе и техните продуктови линии на територията на град Варна  11

4. Изследване на основни начини, по които се използват продуктите от избраната продуктова категория. 16

5. Изследване на основни начини на пазаруване на продуктите от избраната категория. 16

ІІ. Извеждане на процеса за вземане на решение за покупка. 16

Приложение. 20

Използвана литература:. 29

……………………………………………………………………………………………

ІІ. Извеждане на процеса за вземане на решение за покупка

Резултати и анализи

След обработката на данните с SPSS се получиха резултати, с които можем да определим процеса на вземане на решение за покупка на кафе сред жителите на град Варна. 65% от анкетираните са жени. От нашите респонденти 71 % са на възраст от 18 до 31 години, от които 49 %-учащи и едва 6% безработни.

42% от нашите респонденти изпиват първото си кафе веднага след като станат. По-голямата част нямат определен брой кафета, които пият на ден. 30 % от участниците в анкетата консумират сутрешното си кафе вкъщи. Повече от половината респонденти купуват кафе няколко пъти месечно, което говори за това, че се купуват предимно по-големи разфасовки от продукта.  42% закупуват пакетчета за единична доза, а едва 8%-насипно. Покупката на кафе се извършва предимно от близък квартален магазин, а много малка част от потребителите си закупуват кафе от специализиран магазин за продажба на кафе. Повече от половината анкетирани купуват кафе за собствена консумация и много малка част само по повод - когато са със семейството и приятелите си,  и по празници.

Зададохме въпроси, с които искахме да определим доколко кафето е важно за тях. Точно 50% го определиха като най-употребяваната напитка, чиято консумация не зависи от сезона. Голяма част от анкетираните са казали, че кафето има различен вкус в различните опаковки на една и съща марка – 31%.

59 % са напълно удовлетворени от разнообразието на марките кафе, които се предлагат на пазара в град Варна и могат напълно да задоволят своите нужди и потребности, като почти всички намират винаги марката, която търсят.От резултатите не може да се определи доколко е важен продукта, който ще се избере, както и резултата след покупката, тъй като респондентите са отговорили твърде различно. Почти всички решават самостоятелно за покупката на кафе, като до известна степен се съобразяват с желанията на другите. Това се вижда и от процентните измерения - 72% напълно са съгласни, че решават те за марката кафе без да зависят от другите.

Зададохме въпроса на анкетираните: „За коя марка на кафе се сещате в момента? Така определихме като най-известна марката Nescafe с 37 %. Останалите марки, които също бяха споменати са показани на следващата графика:

След Nescafe се нарежда Нова Бразилия с 22%. С най-малък процент - едва с по 1% са марките Тchibo и Illy.

По-голямата част от анкетираните (60%) нямат конкретни предпочитания за мястото на консумация на кафе.

Всеки консумира тази напитка с различни допълнения - захар, мляко, сметана или пък чисто. С най-голям процент са тези, които го предпочитат със сметана – 24%.

Като най-консумирана са определили търговската марка Nescafe – с 29 %. Марките, които почти не се употребяват са Vita Gold-92%, Illy-76%. Марките Davidoff, Douwe Egberтs, Grandos, Idee kafe, Dallmayr, Malongo са посочени като неупотребявани. Това според нас се дължи на факта, че анкетираните са предимно студенти и приятели. За тях тези марки са непознати, тъй като те употребяват по-масово разпространените.

Като най-важен фактор при избора на покупка на кафе респондентите са определили вкуса – 72%. След него са поставили качеството и аромата - съответно с по 58% и 56%. Като най-неважни са посочили годишния сезон с 80% и грамажа с 24%.

 Като цяло респондентите са информирани за предпочитаното от тях кафе и за предлаганите марки кафе на пазара. Те набавят тази си информация предимно от предлаганите продукти и марки в търговската мрежа.

………………………………………………………………………………………..

Използвана литература:

1.      Горанова, П., „Теория на потребителското поведение”, Свищов, 2002 г.;

2.      Аврамов, В., „Потребителско поведение”, УИ Стопанство, София, 2005 г.;

3.      Уейкли, С., „Психология на организационното поведение”, София, 1992 г.;

4.      Котлър, Филип„Управление на маркетинга”, Класика и стил, София, 2002 г.;

5.      Николов, Н., Войкова, А., „Икономика, маркетинг и мениджмънт на предприятието”, Гея либрис, София, 1995 г.

……………………………………………………………………………………...

Темата е изготвена 2008 г.  Най-новата информация е от 2007 г.

Темата съдържа множество таблици и графики.

Ключови думи: маркетингово изследване, потребление, кафе, сортове, продукти, категория, легенди, разпространение, продуктови линии, Варна, Nescafe, Тchibo и Illy, Davidoff, Douwe Egberтs, Grandos, Idee kafe, Dallmayr, Malongo, капучино, мока, вземане на решение за покупка.


Търси за: маркетингово изследване | потребление | кафе | сортове | продукти | категория | легенди | разпространение | продуктови линии | Варна | Nescafe | капучино | вземане решение покупка

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker