Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Целеви пазари на фирми

доставчици на стомана

 

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Добив и приложение на стоманата. 2

2. Основни тенденции в развитието на световните пазари на  стомана. 3

3. Целеви пазари за износителите на стомана. 7

3.1. Гърция. 7

3.2. Португалия. 8

3.3. Унгария. 9

3.4. Швейцария. 10

3.5. Словения. 11

3.6. Албания. 12

3.7. Босна и Херцеговина. 13

3.8. Хърватска. 14

3.9. Македония. 15

3.10. Норвегия. 16

3.11. Нова Зеландия. 17

3.12. Узбекистан.. 18

3.13. Чили.. 19

3.14. Колумбия. 21

3.15. Еквадор. 22

3.16. Парагвай.. 23

3.17. Перу. 24

3.18. Уругвай.. 25

3.19. Сингапур. 26

Използвана литература:. 27

 

1. Добив и приложение на стоманата

 Стоманата е един от най-важните продукти на металодобивното производство. Тази желязно-въглеродна сплав е основен машиностроителен материал. Металургичната обработка на рудата до стомана може да премине по два различни пътя:

Руда → Чугун → Стомана ( индиректно добиване)

Руда → Стомана (директно добиване)

 Стоманата е основна суровина използвана при изграждането на автомобилни пътища и железопътни релси, сгради и други инфраструктурни обекти. Повечето модерни стадиони, летища, небостъргачи и мостове имат в основата си стоманен скелет. Дори при строежа на бетонни сгради, стоманата се използва като подсилващ елемент. Този материал се използва при производството на някои уреди и инструменти, както и при автомобилостроенето. Въпреки разрастващото се използване на алуминия в този сектор, стоманата е все още основно ползвана в конструкциите на автомобилните шасита. Суровината е в основата на помощни строителни елементи като пирони, болтове и винтове. Стомана се използва в сектори като корабостроене, конструиране на тръбопроводи, минно дело, производството на домакинска техника, на тежки машини, на офис оборудване, инструменти и вата.

…………………………………………………………………………………..

2. Основни тенденции в развитието на световните пазари на  стомана

През изминалата година пазарът на стомана успя до известна степен да се възстанови от икономическите сътресения в световната икономика от миналите години. За 2010 г. е отчетен ръст в сектор от цели 5 %, което не е малко в сравнение със спада от 0,5% за 2009 г.

Ключовите икономики, като тези на САЩ, Великобритания и Еврозоната се върнаха към нарастване на БВП. Това подхрани по-високо търсене на стомана за целите на строителството, добива на нефт и газ, автомобилостроенето и машиностроенето.

За 2010 г. световното производство на  стомана отбеляза годишен рекорд от 1,414 милиона тона, което е с 15,1% повече от предходната година. От своя страна цените на тон продукт скочиха драстично. Средната месечна цена за април е 612 USD за тон, докато средната годишна цена за 2009 г. е 390 USD за тон. Този ръст е продиктуван от по-високото търсене и повишението в цените на въглищата и желязото.

Позициите на основните производители на стомана претърпяват сериозни изменения, като някои от страните падат до 5-6 позиции надолу в класациите. За 2010 г., 10-те най-големи производители контролират 30% от пазара на суровината. В допълнение към това, все по-често срещана е вертикалната интеграция между отделните компании, което позволява нарастване на инвестициите в областта на новите технологии за добив и преработка.

За бъдеще се очаква търсенето на  стомана да се увеличи, заради нарасналата урбанизация и индустриализация в развиващите се страни. Очаква се запазване на тенденцията към нарастващ протекционизъм в рамките на регионалните пазари и към увеличаване на екологичните изисквания към сектора.

Основните производители на  стомана в световен план са Китай, Япония, САЩ, Русия и Индия. В рамките на Европейския съюз Германия, Италия, Франция и Испания заемат водещо място в производството на суровината.

 

Страна

Производство на сурова стомана (хил. тона)

Китай

626 654

Япония

109 599

САЩ

80 495

Индия

68 321

Русия

66 942

Южна Корея

58 363

Германия

43 830

Украйна

33 432

Бразилия

32 928

Турция

29 143

Италия

25 750

Тайван

19 755

Испания

16 343

Мексико

16 313

Франция

15 414

Канада

13 013

Иран

11 995

Великобритания

9 709

Белгия

7 973

Полша

7 933

ЮАР

7 607

Австралия

7 296

Австрия

7 206

Египет

6 676

Холандия

6 651

Малайзия

5 694

Аржентина

5 183

Саудитска Арабия

5 015

Швеция

4 864

Словакия

4 580

Виетнам

4 314

Казахстан

4 220

Тайланд

4 145

Финландия

4 030

Румъния

3 721

Индонезия

3 664

……………………………………………………………………………………

3. Целеви пазари за износителите на стомана

Всеки производител на стомана трябва да насочи усилията си към пазари с малък дял в производството на суровината, но отличаващи се с високото й потребление, надвишаващо значително добива.

 

Страна

Произведена стомана (хил. т.)

Потребление на стомана (хил. т.)

Потребление на стомана на човек (кг.)

Гърция

1 821

2 067

192,3

Португалия

1 351

2 482

231,2

Унгария

1 678

2 042

206,7

Швейцария

1 320

2 635

345,6

Словения

606

1 061

529,6

Албания

250

379

35,2

Босна и Херцеговина

592

659

142,5

Хърватска

95

788

175,6

Македония

291

306

147,6

Норвегия

520

1 130

241,7

Нова Зеландия

853

950

223,4

Узбекистан

716

1 363

48,9

Чили

1 011

2 908

146,9

Колумбия

1 213

3 160

71,5

Еквадор

372

1 498

101,3

Парагвай

59

190

26,5

Перу

880

2 834

94,8

Уругвай

65

140

39,9

Сингапур

728

3 030

644,5

 

Основните причини за малкия дял в производството на стомана и разликата между добитото количество и количеството, което се потребява в икономиката са няколко. На първо място, някои от страните просто нямат природни залежи на руди, които са източник на стомана. Друга причина е липсата на техника и технология за добив и обработка. Високото потребление е свързано с това, че много от страните подобряват своята инфраструктура, развиват урбанизацията и доминират в сектори, в които стоманата е основна суровина.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      www.metali.info

2.      www.profit.bg

3.      www.nsi.bg

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Съдържа множество таблици.

            Ключови думи: целеви пазари, доставчици, производители, стомана, износители, тенденции, добив, руда, чугун, потребление, Сингапур, БВП, икономическа криза


Търси за: целеви пазари | доставчици | производители | стомана | износители | тенденции | добив | руда | чугун | потребление | Сингапур | БВП | икономическа криза

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker