Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

КАЗУС

 

 

ПО „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”

 

на тема:

 

Определяне размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008 г.

 

 

 

15. 12. 2008 г.

 

 

1. Госпожа Х получава от леля си на 25. 08. 08 г. бяло „Ауди” на стойност 45 хил. лв. 4

 

2. Същият месец неин приятел й подарява парцел в границите на ски курорт, чиято данъчна оценка е за 18 хил. лв., а пазарната му стойност – 250 хил. лв. 4

 

3. Г-жа Х работи като адвокат и за 2008г. е реализирала брутен доход от 80 хил. лв. 4

 

4. От гарсониерата си, с данъчна оценка 25 хил. лв. и застрахователна 45 хил. лв., тя е получава годишен наем 12 хил. лв. 5

 

5. Съпругът й наследява на 25.10.08г. пакет акции от свой трети братовчед, 2/3 от който братовчедът е закупил (по номинал) преди 5 г. на Българската фондов борса София, а останалите са му били предложени директно от българско дружество (по номинал). По номинал пакетът акции е на стойност 800 хил. лв., а пазарната му стойност (към датата на откриване на наследството) е 1.1 млн. лв. Тъй като към 1.12.08 пазарният курс на пакета акции се е покачил на 1.400.000 (темпът на покачване е еднакъв за всички акции в пакета), г-н Х го продава. 5

 

6. Той закупува на 01.03.2008г. семеен апартамент за 280 хил. лв. и от тази дата семейството живее в него. Данъчната оценка на жилището е за 75 хил. лв., а застрахователната за 200 хил. лв. 6

 

7. Точно един месец след покупката г-н Х закупува и луксозен автомобил на две години за 54 хил. лв., чиято данъчна оценка е за 50 хил. лв., а застрахователната – за 48 хил. лв. Автомобилът е с кубатура на двигателя 2600 куб. см. и мощност 160 к. с., като разполага с катализатор. 7

 

8. За разлика от г-жа Х, г-н Х работи на трудов договор и е получил годишно възнаграждение за 2008г. в размер на (бруто) 90 хил. лв. Той си внася за годината вноски по застраховка „Живот” 16 хил. лв. 8

 

9. На 20.12.08г. г-н Х получава лихвите по заемите, който е отпуснал на свои приятелски фирми, в размер на 22 хил. лв. 9

 

10. На другия ден му изплащат и дивидентите по собствените му акции за 24 хил. лв. 9

 

11. Г-жа Х още през 2007г. е учредила стипендия в полза на своя племенничка, която учи “Пеене” в НБУ, за 400 лв. месечно, която продължава и през цялата 2008г. 10

 

12. Г-жа Х дължи на своя приятелка от Русе 7 хил. лв. от три години, с които тя е била подпомогната за реализирането на мечтано от нея екзотично пътуване. Тъй като тази приятелка е печелили джакпота на тотото в Румъния, тя опростява дълга на г-жа Х по случай Рождество Христово чрез писмено волеизявление. 10

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 11

 

1. Госпожа Х получава от леля си на 25. 08. 08 г. бяло „Ауди” на стойност 45 хил. лв.

 

Госпожа Х. живее в град София, където ще регистрира и новият си автомобил, подарък от леля й. Допускаме, че лелята е платила дължимия за 2008 година данък МПС. Приемаме, че застрахователната стойност на автомобила е 45 000 лв. Съгласно Наредбата за определяне на размера на местните данъци, чл.35, алинея 1, при дарение на имущество данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на: 0.7 % - при дарение между братя и сестри и техните деца и 5% - при дарение между лица извън посочените по-горе.

 

РЕШЕНИЕ:

……………………………………………….

2. Същият месец неин приятел й подарява парцел в границите на ски курорт, чиято данъчна оценка е за 18 хил. лв., а пазарната му стойност – 250 хил. лв.

 

Тук трябва да отнесем към Закона за местните данъци и такси, за да определим дължимия данък. При прехвърлянето на правото на собственост върху парцел се дължи местен данък за придобиване на имущество по Закона за местните данъци и такси, данък върху добавената стойност в релевантните случаи. Госпожа Х. трябва да заплати данък в размер на 5% от стойността, приемаме че застрахователната стойност ще бъде по-високата, т.е. пазарната стойност на парцела.

 

РЕШЕНИЕ:

………………..………………………….

11. Г-жа Х още през 2007г. е учредила стипендия в полза на своя племенничка, която учи “Пеене” в НБУ, за 400 лв. месечно, която продължава и през цялата 2008г.

 

Промените в личното подоходно облагане се регламентират със Закон за изменение и допълнение на действащия Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИДЗДДФЛ). През 2008 година се променят обхвата и механизма на ползване на данъчните облекчения. Отпада данъчното облекчение за деца, както и премахване на възможността за ползване на данъчното облекчение за дарение пряко на физически лица. Данъчното облекчение за дарение може да се ползва, само ако е в полза на определени институции, посочени в чл.22 ЗДДФЛ. По същество се възпроизвеждат институциите, които се ползват с преференциален режим и през 2007г., с прецизиране на обхвата на здравните заведения, имащи преференциално третиране, като отпадат оптиките, а се добавят читалищата.

 

РЕШЕНИЕ:

………………………………………………..

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Закон за местните данъци и такси

2. Закон за данъците върху доходите на физическите лица

3. Наредба за определяне на размера на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28. 02. 2008 г.; поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 06.03.2008 г.; разгласена на 07. 03. 2008 г.

 

 

Казусът е разработен 15. 12. 2008 г.

Съдържа изчислението на различни данъци.

Данъчните ставки, по които са изчисленията, са за 2008 г.

 

Ключови думи:

размер на данъци, нормативна уредба, данъчно облагане, данъчна оценка, лично подоходно облагане, Закон за местните данъци и такси, данък върху добавената стойност, застрахователна стойност


Търси за: размер данъци | нормативна уредба | данъчно облагане | данъчна оценка | лично подоходно облагане | Закон местните данъци такси | данък върху добавената стойност | застрахователна стойност

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker