Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


Курсова работа

На тема:

Представяне на Туристическата асоциация за района на Азия и Тихия Океан

2004г.

 

Съдържание:

 1.  Представяне на Туристическата асоциация за района на Азия и Тихия Океан
 2.  Седалище и обсег на действие
 3.  Мисия на Туристическата асоциация на Азия и Тихия океан (PATA)
 4.  Цели на организацията
 5.  Управленски органи
 6.  Структура на организацията
 7.  Отношение между РАТА и организациите създадени и развиващи дейността си на местно равнище (chapters)
 8.  Организационни цели и отговорности.Цели на организациите (Chapter Objectives and Responsibilities)
 9.  Ползите от членството в туристическата асоциация на Азия и тихия Океан (PATA)

Откъси:

.................................

 1.  Представяне на Туристическата асоциация за района на Азия и Тихия Океан

Туристическата асоциация за района на Азия и Тихия океан (известна още като PATA) е нестопанска организация. Тя е основана през 1951 год., в Хавай. Първото годишно съвещание е проведено в Хонолулу през януари 1952 год. На него присъстват 91 делегати от 13 направления на региона, които представляват правителствени и неправителствени организации.

Със създаването на Туристическата асоциация, отделните членове обединяват своите усилия с цел постигането на по-висока ефективност в процеса на промотирането на туристическите продукти и услуги. По този начин се създава възможност за отстояване на общия интерес и постигане на общите цели чрез колективни действия и общи ресурси. Оттогава фигурата на Асоциацията започва да придобива значителна мощ.

Дейността на Туристическата асоциация за района на Азия и Тихия океан се разпростира над повече от една трета от земното кълбо. Към момента членският състав на обединението наброява приблизително над 2 100 членове. Организацията е уникална и с това, че обединява публичния и частния сектор.

Основната дейност, която Асоциацията развива, е свързана с промотирането на туристическите дестинации и услуги в географските предели на азиатския и тихоокеанския регион, обучението на кадри в областта на туризма, предоставянето на информационни услуги на членовете си и т.н.

 1.  Седалище и обсег на действие

В устава на организацията (параграф ІІ) е посочено, че седалището на Туристическата асоциация за региона на Азия и Тихия океан (PATA) се намира в Хонолулу, Хавай. 

В същия документ (параграф ІІІ) са дефинирани границите на региона, в който организацията провежда дейността си. Те са определени по следния начин : всяка нация или територия, която изцяло или частично е разположена в географския диапазон, покриващ всички ширини с координати - от 110 градуса западна дължина и 75 градуса източна дължина, включвайки Малдивите, са в обсега на осъществяваната от асоциацията дейност.

Или с други думи, всички държави, които частично или изцяло са разположени в региона, в който организацията провежда дейността си, имат право на членство. Условията за членство в Туристическата асоциация за района на Азия и Тихия океан са определени от постановленията на самата организация.

 1.  Мисия на Туристическата асоциация на Азия и Тихия океан (PATA)

Мисията на асоциацията е да увеличи (разшири) растежа, полезността и качеството на туристическия продукт и свързаните с него услуги в региона на Азия и Тихия океан в полза на членовете на организацията.

За да осъществи своята мисия, разглежданата асоциация е формулирала цели, които дефинират насоките на развитие и дейността на РАТА.

 1.  Цели на организацията

Целите на туристическата асоциацията също са дефинирани в устава (параграф ІV).Основната дейност на организацията е промотирането на:

региона на Азия и Тихия Океан като предпочитана дестинация за туристите.

както вече посочихме, асоциацията представя също и туристическия продукт. Едновремено с това, последната изпълнява информационни функции, свързани с предлагането на информация на своите членове т.е тя е основен източник на информация както за туристите така и за членовете си. Организацията осигурява и обучение в областта на туристическите услуги, предлагането на качествен туристически продукт и т.н.). С други думи, дейността на организацията е насочена и към подпомагане развитието на туристическата индустрия в региона на Азия и Тихия океан.

туристическата асоциация провежда и дейност, която има за цел опазването и възстановавянето на околната среда, поддържането на уникалната комбинация от природни, социални и културни ресурси в Азия  и др.

За постигането на своите цели и за осъществяването на горепосочената дейност, организацията провежда следните мероприятия:

съдейства за постигане на разбирателство между различните територии, страни, обединения от всякакъв характер и търговски интереси, които се засягат;

съдейства на своите членове в процеса на развитието и промотирането на развлекателните и туристическите услуги в региона;

съдейства за осъществяване на връзка между туристическата и транспортната индустрия и между отделните членове на организацията;

провежда рекламна, промоционната и публичната дейност, които имат за цел да привлекат вниманието към региона, в които извършва дейността си асоциацията;

подпомага развитието на адекватни транспортни услуги в и към региона, които улесняват достъпа до туристическите услуги, предлагани от членовете на организацията;

провежда статистически изследвания и научни проучвания, които имат за цел да установят тенденциите в развитието на туризма в Азия и Тихия океан;

преговаря с правителствата на отделните страни, директно или чрез посредничеството на други организации и институции, за либерализирането на регулациите и формалностите, които се оказват бариера пред развитието на туристическите и транспортните услуги.

За постигането на горепосочените цели, туристическата асоциацията за региона на Азия и Тихия океан провъзгласява в своя устав предоставянето на еднакви възможности на всички посетители в рейона без да има каквито и да е ограничения по отношение на раса, цвят на кожата, националност или релегеозни убеждения.

................................

Темата е изготвена  04.2004г.

Използвана литература ( 1 източник).


Търси за: управленски органи | структура организацията | организационни цели отговорности

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker