Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

По

Туристически пазари

На тема:

Характеристика на конкретен национален рецептивен туристически пазар в рамките на Европа и Средиземноморския басейн /Гърция/

Спец.: Туризъм

Варна, 2008 г.

Съдържание:

1. Туристически пазар 3

2. Средиземно море 4

3. Гърция 4

4. Обем на пазара. Дял на вътрешния и международния туризъм - брой вътрешни пътувания и брой международни пристигания. Приходи и разходи от вътрешен и международен туризъм. 5

5. Структура и профил на туристическото предлагане. 6

6. Шест основни тенденции в развитието на рецептивния пазар. 10

Използвана литература: 11

………………………………

Туризмът е особено важен сектор за гръцката икономика. Базирайки се на данни от Гръцката банка, приходите от туризъм за 2006 г. са достигнали 11,5 милиарда евро, нараствайки с 2% в сравнение с 2005 г. Динамичното развитие на туризма е резултат от координирани действия, включващи законодателни действия и стратегически стъпки. За 2006 г. 50 милиона евро са инвестирани в кампании за повишение на вътрешния и международен туризъм.

Няколко законови намеси (в лечебния туризъм, официалното поставяне на хотели и т.н.) предоставят решения за дългогодишни проблеми. Развит е Специфичният пространствен план за туризма, който в момента е под обществена дискусия. Между основните приоритети на Специфичния пространственият план за туризма е развитието на международния туризъм, като подпомага развитието на специфичните форми на туризма, според регионалните характеристики и потенциала.

………………………………..

Обучението по стратегически маркетинг в туризма е към края си - определени са целевите пазари и се осигурява стратегическото повишение на туристическия продукт.

Kултурните тенденции се развиват, което ще допринесе до повишаване на приходите от туризъм. Направени са следните стъпки, засягащи културното наследство, включващо паметници и музеи:

Използвана литература:

  1.  Св. Ракаджийска, Ст. Маринов. Туристически пазари, реклама и пъблик рилейшънс.Андина, 1998.
  2.  http://www.mintour.gr/ - сайта на Министерството на туризма в Гърция
  3.  http://setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/bg/features/setimes/features/2007/07/05/feature-02
  4.  http://www.statistics.gr/StatMenu_eng.asp
  5.  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F

Темата е разработена 2008 г.

Темата съдържа таблици, картинки.

Най-новите данни в темата са от 2006 г.

Ключови думи:

туристически пазар, рецептивен пазар, хотели и квартири, настаняване, приходи от туризъм, обем на пазара, туристическо предлагане, легла, туристически продукт


Търси за: туристически пазар | рецептивен пазар | хотели квартири | настаняване | приходи туризъм | обем пазара | туристическо предлагане | легла | туристически продукт

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker