Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Икономически университет - гр. Варна

КУРСОВА РАБОТА

По Ресторантьорство

На тема:

Разработване на идеен проект на заведение за хранене и развлечения

Специалност: Туризъм

2008 г.

Съдържание:

1. Заведение за хранене и развлечения “Лимон” - кратка характеристика 4

2. Проектиране на ресторантьорския продукт 4

2.1. Вид на заведението, категория и капацитет 4

2.2. Експлоатационен период 4

2.3. Прилежаща територия 4

3. Избор на местоположението, вида и категорията на заведение за хранене и развлечение Lemon 5

3.1. Избор на местоположението на Lemon 5

3.2. Избор на вида и категорията на Lemon 5

4. Характеристика на пазарните сегменти, за които ще е предназначен ресторантьорският продукт 6

5. Проектиране на елементите на обзавеждане и оборудване на търговската зала и производствените помещения 6

5.1. Интериорни решения на заведението: 6

5.2. Обзавеждане на търговската зала: 7

5.3. Оборудване на производствените помещения - предвидено е цялостното оборудване на кухнята да включва: 7

6. Конкурентни предимства на създадения ресторантьорски продукт 8

7. Списък на приложенията: 8

Използвана литература: 9

П Р И Л О Ж Е Н И Я 10

…………………………..

1. Заведение за хранене и развлечения “Лимон” - кратка характеристика

В началото на 2008 г. фирма “Лимон” ЕООД - гр. Варна наема търговско помещение, което ще бъде използвано като ресторант. Помещението се намира в центъра на град Варна, на 50 м от плажа с източно и южно изложение. Характерно за помещението е, че е с Г-образна търговска площ, също така има бар и складово помещение.

Името на заведението е оригинално - Lemon.

…………………………….

В ресторант Lemon ще се търси много високо ниво на обслужване на клиентите, както и богато разнообразие на асортимента.

Менюто ще включва както напитки - алкохолни, безалкохолни и алкалоидни, така и приятно поднесена храна - салати, специалитети на скара, пържени и печени ястия. Предвидени са и няколко вида десерти.

Също така, обслужващият персонал ще включва трима бармани и поне шест келнерки.

В Наредбата за категоризация на туристическите обекти, самостоятелните заведения за хранене и развлечение са обособени в пет категории, към всяка от които може да бъдат отнесени още пет категории - така наречените звезди на туристическия обект.

Поради описаното по-горе естество на ресторант Lemon, заведението може да бъде отнесено точно към този вид, тъй като другите четири вида - заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове - имат други характеристики.

Категорията на ресторанта е “три звезди” - заведението не е луксозно, напротив, то трябва да е подходящо за всички професии, възрасти, моди на обличане. В същото време персоналът е добре обучен и любезен, обстановката е приятна - чисто е и добре аранжиран интериор. Храната е добре приготвена и приятно поднесена.

…………………………………..

5.2. Обзавеждане на търговската зала:

Използвана литература:

  1.  Наредба за категоризиране на туристическите обекти (Обн.: ДВ, бр. 95 от 8 октомври 2002 г.; в сила от 1 октомври 2002 г.; Постановление № 222 на Министерския съвет от 2002 г. Промени: ДВ - бр. 58 от 27 юни 2003 г.; в сила три дни след 27 юни 2003 г.; Постановление № 126 на Министерския съвет от 2003 г.)
  2.  Меню на ресторант Wasabi Lounge
  3.  Пеев, П., Икономика и мениджмънт на ресторантьорството, С., 1998л
  4.  Рашкова, Г., Финансово управление на туристическото предприятие, С., 2001л
  5.  Хаджиниколов, Хр., П. Пеев, Г. Куцаров, Хотелиерство и ресторантьорство, Бургас, 1999.

Темата е разработена 2008 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

търговска зала, производствена зала, организационно управленска функция на персонала, меню, вид на заведението, категория и капацитет, експлоатационен период, ресторантьорски продукт, оборудване и обзавеждане


Търси за: търговска зала | производствена зала | организационно управленска функция персонала | меню | категория капацитет | експлоатационен период | ресторантьорски продукт | оборудване обзавеждане

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker