Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Факултет „Икономика на инфраструктурата”

Катедра „Национална и регионална сигурност”

 

 

РЕФЕРАТ

на тема:

Иновации в туристическите агенции

(внедряване на резервационните системи)

 

По дисциплината „Иновации”

 

 

 

София, 2008

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

I. Основни зависимости. 3

1. Организиране на продажбите на туристически пътувания с обща цена и организиране на агентската дейност. 3

2. Състояние на туристическото търсене и предлагане и тенденции в развитието им.. 8

2.1 Положителни тенденции. 10

2.2 Отрицателни тенденции. 10

3. Стратегически цели и проблеми в развитието на туризма в България  11

 

ІІ.Установяване на алтернативите. 12

1. Технология на резервациите в туристическите агенции до момента  12

1.1 Етапи на процеса на резервиране. 12

1.2 Изисквания към персонала. 15

2. Описание на резервационните системи и работата с тях. 18

2.1 Етапи на процеса на резервиране. 18

2.2 Примери за функциониращи резервационни системи. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Основни зависимости

         1. Организиране на продажбите на туристически пътувания с обща цена и организиране на агентската дейност

 

Организацията на продажбите (пласментът) на туристическите пътувания с обща цена е основно звено в системата от задачи, технологични процеси и операции, които изпълняват туроператорите. Тя има особено важно значение за постигането на положителни финансови резултати от цялостната им производствена дейност.

Особеностите на туристическите услуги като основен компонент в съдържанието на продукта на туроператора  определят неговия абстрактен и нематериален характер. От това произтичат по-важните характеристики на пласментната дейност  и особеностите в нейната организация по отношение на пътуванията с обща цена.

На първо място е обстоятелството, че периодът за продажби по правило е няколко месеца по-рано от „производството”, а следователно и потреблението, на основните съставки на туристическия продукт на туроператора. Ако приемем, че първите пътувания са през месец май, а последните през октомври, продажбите ще предшестват потреблението на продукта от два до шест месеца.

................................................................

 ІІ.Установяване на алтернативите

         1. Технология на резервациите в туристическите агенции до момента

            1.1 Етапи на процеса на резервиране

 

Процесът на резервиране на пакетни пътувания в туристическите агенции зависи от различни фактори като сезонност и заетост на определения хотел, коректността и бързият отговор на доставчиците, яснотата относно желанията на клиентите и много други разнообразни фактори, които зависят или не зависят от самата туристическа агенция.

Първият технически етап от процеса на резервиране включва приемане на заявката от клиента. Заявките се приемат в стандартни форми или формуляри, лично, по телефона, по факса или електронната поща. Те съдържат всички данни на клиента, необходими за неговото пътуване и за обработката на резервацията – име и фамилия на всички туристи, възраст или ЕГН на деца, които ползват намаление, данни за обратна връзка с клиента, име на хотел, име на курорт или обиколна екскурзия, период на настаняване, база на изхранване, брой резервирани стаи и разпределение на гостите по стаи, вид транспорт, ако се използва такъв и дата на заявката.

..........................................................................

            2.2 Примери за функциониращи резервационни системи

 

Към момента на българския пазар най-широко използваните резервационни системи в туристическите агенции са тези на големите туроператори – ТезТур, Алматур, Премиер тур, Травел Шопинг Център, Астрал холидейз, Бохемия, Руал травел. Тези системи функционират по подобен начин, но всяка от тях има своите особености и изисквания относно информацията за клиента. Също така всяка от тях предоставя и различно количество информация за предлаганите от туроператора услуги и допълнителна информация за дестинацията, хотела или екскурзията. В някои от тях подробно са описани например хотелите, в които туроператорът може да предложи настаняване. В други има само възможност за избор на желаната почивка/ екскурзия и полета за попълване данните на туриста, без допълнителна информация като часове на полети, допълнителни екскурзии, услуги, които са включени и които не са включени в общата цена.

Системата на Премиер турс дава възможност за проверка за свободни места и резервация на самолетни билети, хотелски настанявания, рент- а- кар, екскурзии и круизи. Тя разполага с много голяма база данни на хотели по цял свят и самолетни линии до всяка точка на света с всички възможни авиокомпании. При влизане в резервационната система се изискват потребителско име и парола на съответната туристическа агенция.

................................................................

 

Източници:

 

1.                 Нешков, Марин - Пътнически агенции и транспорт в туризма, изд. „Наука и икономика” – Икономически университет , Варна, 2007 г.

2.                 Лозанов, Емил – Анализ на туристическата дейност, Университетско издателство „Стопанство”, София, 1995 г.

3.                 Рибов, Манол – Квалитология на туристическия продукт, Университетско издателство „Стопанство”, София, 1999 г.

4.                 Рибов, Манол и колектив – Основи на туризма, част І, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2007 г.

5.                 Рибов, Манол и колектив – Основи на туризма, част ІІ, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2007 г.

6.                 Рибов, Манол и колектив – Ресторантьорство и хотелиерство, изд. „Тракия-М”, София, 2007 г.

 

 

Темата е изготвена 04. 2008 г.

Темата не съдържа таблици

 

Ключови думи:

туристически агенции, иновации, туристически пътувания, туристическо предлагане, развитие на туризма в България, туроператорска и турагентска дейност, резервационни системи, самолетни билети, хотелски резервации, пътнически агенции


Търси за: туристически агенции | иновации | туристически пътувания | туристическо предлагане | развитие туризма България | туроператорска турагентска дейност | резервационни системи | самолетни билети | хотелски резервации | пътнически агенции

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker