Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

ПО

УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

 

НА ТЕМА:

 

 

“ КУРОРТЪТ ВЪРШЕЦ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ”

 

 

2006

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Туристико - географско положение. 3

2. Природни туристически ресурси. 4

3. Антропогенни туристически ресурси. 5

4. Исторически преглед на курорта. 6

5. Проблеми. 16

6. Перспективи. 16

 

 

 

 

1. Туристико - географско положение    

 

 

                

 

Вършец /7130 жители/ се намира в най-западната част на Стара планина, в котловина /400 м н. в./ по поречието на река Ботуня. На североизток се намират отвесните скали на Врачанска планина, а на северозапад се спускат склоновете на връх Тодорини кукли /1745 м./. Това географско положение обуславя наличието на изключително благоприятни природно - климатични условия за отдиха и туризма. Вършец е наричан още “град – градина”, заради 100-те хиляди декара вековни широколистни гори в общината, а също и заради живописния лесопарк, създаден през 30-те години на ХХ в., който е втори по големина в страната, след "Борисовата градина". Градът съчетава здравословен климат и уникални природни дадености на фона на неизчерпаемо количество минерална вода.

Транспортната достъпност е сравнително добра. До града водят само шосейни пътища. Вършец се намира на 18 км. източно от Берковица, на 31 км. южно от Монтана, на 33 км западно от Враца и на 90 км. северозападно от София.

....................................................................

 

4. Исторически преглед на курорта

 

4.1 Първи исторически сведения

Няма писмени и веществени доказателства за това кога точно започват да се използват минералните води в района. Според проф. Ванков, който е изучавал геоложкото устройство на Вършец и околността му, вероятно използването им е започнало още в римско време. Останки от римски крепости се виждат при Заножене /квартал на Вършец/, с. Черкаски и с. Долно Озирово.  Първите исторически сведения за Вършец намираме в късноантичните хроники под името Медека /Медикус - Лечебен/, за което свидетелстват намерените по-късно при разкопки в района на днешните бани предмети – глинени съдове за направа на целебни смеси, оловна тръба и каменна ара с надписи на латински език, както и мозаични парчета от басейн.  Всичко това говори за древната слава на курорта, използван от римските легиони за лечение и възстановяване на своите бойци.

Хората открили лечебните свойства на водата през 1850 г., когато местен жител паднал от дърво и се наранил тежко. Дълго време се лекувал, но безрезултатно. Тогава, според разказите на стари хора, решили да го потопят в топлия извор. След няколко къпания пострадалия се почувствал облекчени и до 15-20 дни започнал да се движи свободно. След този случай се разчуло за лековитостта на водата.

.........................................................................

 

6. Перспективи

 

Вършец търси бъдещето си като туристически хит. Затова допълва формулата: минерални води, кислород и земна сила, с модерни форми на туризъм в близките околности – религиозен, културно познавателен, фото туризъм и birds watching.

Освен балнеолечебния туризъм природните дадености позволяват развитието на ловен и еко туризъм. Събирането на билки, диворастящи плодове и гъби. Антропогенните ресурси предполагат развитието на културно-исторически и религиозен туризъм. Градът предоставя добри условия за развитието на конгресен туризъм.

Нови възможности дава участието в програми за селски туризъм по САПАРД, културен туризъм по ФАР, проекти по “Красива България” и други програми по различни фондации и фондове.

Атрактивни за туристите ще бъдат възстановките на традиционни празници и обичай от този край – Бъдни вечер, Коледа, Лазаруване, Гергьовден, Еньовден и др. Провеждането на различни фестивали, пленери по рисуване и др.

Да се популяризира празника на Празника на курорта, минералната вода и Балкана, провеждан в началото на месец август.

....................................................................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.          Териториална дирекция “Държавен архив” – Монтана, ф.668,оп.1,2,3. Обединен балнеосанаториум – Вършец

2.          Териториална дирекция “Държавен архив” – Монтана, ф.641,оп.1,2,3.Почивен дом на ЦСП “Христо Михайлов” – Вършец

3.          Област Монтана. Информационен бизнес справочник. Изд. Компас изток, 2004.

4.          Димитров, М., Българските курорти, сп. Туризъм, 2001.

5.          Апостолова - Кестиля, Д., Балнеология и оздравителен туризъм, 2000.

6.          Иванов, К., М. Георгиева, Вършец. Наши курорти, изд. МФ, С., 1970.

7.          Петров, П., А. Киселкова, Селото и екологията, сп. Туризъм,2001.

8.          Радучев, Ж., Градът под Тодорини кукли, сп.Турист,1987.

9.          Социално - икономическо развитие на община Върщец: Стратегия и реализация, общинска администрация, област Монтана, вх.№870-02.05.2000.

10.       Петрова, К., Вършец. Събуждане под арка от чинари. сп. Одисей, бр. 10, октомври 2004.

11.      Цветкова, П., Вършец – курорт на бедните. В. Стандарт, 26 май 2002.

12.      www. tintiava-bg.com

13.       www. journey.bg

14.      www. noi.bg

 

 

Темата е изготвена 2006г.

Темата съдържа таблица           

Най-новите данни са от 2006 г.

 

Ключови думи:

антропогенни туристически ресурси, природни ресурси, минерални бани, лечебни свойства на водата, развитие на курорта Вършец, балнеология и оздравителен туризъм, екология, културно – исторически ресурси, материално – техническа база


Търси за: антропогенни туристически ресурси | природни ресурси | минерални бани | лечебни свойства водата | развитие курорта Вършец | балнеология оздравителен туризъм | екология | културно исторически ресурси | материално техническа база

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker