Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


СУ “Св. Климент Охридски”

Геолого - географски факултет

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

 

Анализ на проекта “Екозона за отдих и туризъм в Долна Баня” 

 

 

по:

 

Разработване и управление на проекти

 

 

 

 

09. 2007

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Въведение – цел и задачи на курсовата работа. 3

2. Описание на проекта „Екозона за отдих и туризъм в Долна Баня”. 3

3. Матрица за планиране на проекта – вж. Приложение 1. 6

4. Оценка на основните параметри на проекта. 6

5. Източници. 9

 

 

 

 

1.      Въведение – цел и задачи на курсовата работа

 

Целта на настоящата работа е анализ на реален проект за туристическо развитие, по –точно на проекта „Екозона за отдих и туризъм в Долна Баня” по програма ФАР на ЕС. След анализ на основните дейности  са посочени резултатите от реализирания проект, изведени и в Приложение 1 – Матрица за планиране на проекта (която е алтернатива на логическата рамка на проекта). Проектът е разгледан и през призмата на Приоритет 3 на Оперативната програма за регионално развитие и по-точно в каква степен може да се разглежда като подходящ моделен проект в тази насока.

 

2. Описание на проекта „Екозона за отдих и туризъм в Долна Баня”

 

Проектът е по програма ФАР за развитие на българския екотуризъм.          Стартира през май 2005 г. и продължителността му е 18 месеца. Проектът представлява ремонтни и възстановителни дейности на съществуващи обекти – туристически маршрути, и основен ремонт на две хижи в района на Долна Баня.

Участниците по проекта са:

-         община Долна Баня като водеща организация;

-         туристическо дружество „Ибър” като партньор;

-         Министерство на икономиката –прилагаща агенция;

-         Министерство на регионалното развитие – изпълнителна агенция по Програма ФАР на ЕС.

 

2.1 Местоположение – проектът е ситуиран в община Долна Баня, област Софийска. (вж. Приложение 2 )

............................................................

4. Оценка на основните параметри на проекта

 

Проектът е подходящ, за да посрещне нуждите на местното население в община Долна Баня (6 000 души), както и на съседните общини. Но за да се запазят ползите е необходим и мониторинг след реализирането на проекта. Често срещано явление е след осъществяването на проекта инициативата от страна на бенефициента рязко спада, с което спадат икономическите резултати и спира финансирането. За конкретния случай общината полага усилия и води продължителна рекламна кампания (макар и пасивна) за привличане на туристи.  Постоянното популяризиране на проекта продължава и отново – екипът от Туристическия информационен център към общината се занимава с разпространяване на рекламни материали, подава информация към медиите и местната общност, както и провежда инфо – срещи с целевите групи в региона.

Реализираният проект води до разширяване на предлагането и до разчупването на досегашния модел на предлагане на един масов продукт – ски туризъм. Работи се по включването на възстановителния екотуризъм, който може да се практикува през уикенда. Потенциалът на този вид туризъм в региона е голям, тъй като град Долна Баня се намира между София (около 50 км) и Пловдив (около 60 км).

            ....................................................................

 

5. Източници

 

1. Записки към проекта „Екозона за отдих и туризъм в Долна Баня”  

2. http://www.mrrb.government.bg/page4.php?P=245&SP=286

 

 

Темата е разработена 09. 2007 г.

Съдържа таблица.

Най – новите данни са от 2007 г.

 

Ключови думи:

екозона за отдих, туризъм, матрица за планиране на проект, туристическо развитие, регионално развитие, туристопоток, маркетинг на дестинации, туристически продукт  


Търси за: туризъм | матрица планиране проект | туристическо развитие | регионално развитие | туристопоток | маркетинг дестинации | туристически продукт

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker