Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

 

 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

 

Екстремен туризъм - състояние,

проблеми и тенденции

 

 

 

 

09. 2004

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

I. Увод. 3

 

II. Обща характеристика

1. Същност и съдържание. 6

2. Актуалност и значение. 7

 

III. Видове екстремен туризъм

1. Екстремен туризъм във въздуха. 9

2.  Екстремен  туризъм  по суша. 20

3. Екстремен туризъм по вода. 42

 

IV. Мениджмънт

1. Разработване, реклама, дистрибуция на продукта. 59

2. Предлагане на екстремни преживявания в България. 60

3. Перспективи и тенденции в развитието на екстремния туризъм.. 75

 

V. Заключение. 77

 

VI. Литература. 78

 

VII. Приложения. 79

 

 

 

 

I. Увод

 

Целта на настоящата разработка е разкриване потенциала на алтернативния продукт – екстремен туризъм, подчертаване на актуалността му в динамичното развитие на туристическия бранш. Значението му непрекъснато нараства с обособяването на  отделни ниши, търсещи алтернативен начин за туризъм и отдих.

Нарастващият брой диференцирани туристически продукти и разнообразието от дестинации се приема като основен източник и потенциал за икономическо развитие и растеж. За поддържане на съществуващия пазарен дял и нарастване на конкурентоспобността дестинациите полагат големи усилия, за да удовлетворят очакванията на потребителите. Ключовите туристи се насочват към прогресивни дестинации, които отговарят на търсенето за по-краткосрочни пътувания, висококачествени туристически продукти и услуги, наситено и уникално изживяване, безопасност, чистота и естетика, удобен транспорт, достъп до интернет.

Наблюдава се пренасочване на туристите от традиционните, банални туристически пакети “слънце, море, пясък” към пътувания, предлагащи разнообразие, наситеност от емоционална гледна точка, които обогатяват опита и духа на туриста. За да е по-привлекателно едно пътуване, то може да включва спортуване, посещение на местни културно-исторически паметници, балнеоложки процедури, наблюдение на местни занаяти, допълнено с почивка на открито. По-пълноценното оползотворяване на времето за отдих се превръща в ключово за удовлетворяване на потребностите на съвременния турист. В отговор на засилващото се търсене на туристическия пазар се предлагат различни продукти, които отговарят на тези изисквания. Сред тях водещи позиции заемат т.нар. зелен туризъм – тук се включват природо - познавателен, природен, еко - както и културният, приключенски и здравен туризъм.

Към специализираните видове туризъм се отнасят тези, които практикуват от по-ограничен кръг потребители с определени интереси и не могат да се определят като масов туризъм. Много често всичко онова, което не се отнася към масовия туризъм, се причислява към понятието “алтернативен  туризъм”.

Масовият туризъм – традиционният туризъм, обикновено се свързва с големите международни  туристически курорти – собственост на мощни корпорации, от които се очаква сходно обслужване, удобства, комфорт, независимо от местоположението. При това взаимодействието с местното общество е сведено до минимум.

Под понятието алтернативен туризъм се обединяват серия от различни видове туризъм – еко, селски, приключенски. Като детерминанти на алтернативния туризъм се посочват наличието на малки и средни фирми- собственост на местни граждани, където съществува възможност за по-широк контакт с местното население и среда. Някои изследователи са се опитвали да определят алтернативния туризъм като обхващащ  природни, социални и обществени ценности, които позволяват позитивни взаимоотношения между туристи и домакини. Другите характеристики на алтернативния туризъм  са по-ограниченото въздействие върху природната среда и социалното обкръжение, тесните връзки с други сектори (селско стопанство, сувенирно производство) от местната икономика и задържане на приходите в собствения регион.

……………………………………………..

III. Видове екстремен туризъм

 1. Екстремен туризъм във въздуха:

 

 За да има достатъчно сняг и дълъг сезон, на планините у нас ум липсват още 1000 м надморска височина. За сърф положението е подобно – в България са малко местата, където да духа качествено повече от 100 дни през годината. Има един спорт, за който обаче страната ни предлага много благоприятни условия за практикуване – това е безмоторното летене. Поради понятни причини (най-евтиният начин да летиш) с най- добри за родните условия темпове се развива парапланеризмът.

 Не се отрича практикуването на ските, сноуборда, уинд или кайтсърфа. Но популярността на ските и сърфа е обратнопропорционална на времето, в което могат да се практикуват. При парапланеризма е обратното – може да се лети практически всеки сезон, между 150 -200 дни в годината. Неблагоприятно за летене време е когато нахлуват фронтове и когато вали дъжд, сняг, виелици и т.н. , също и когато се развиват буреносни облаци, предшестващи дъждовете. За сметка на това в продължение на един – два дни преди нахлуването на фронтовете усилията за летене и прелети стават по-добри от обичайните.

1.1 Парапланеризъм

а) Описание – Парапланеризмът е най-простата и достъпна форма на летене в наши дни. Парапланерът е безмоторно управляемо устройство подобно на парашут, с което се излита от планински склон и може да се транспортира в средно голяма туристическа раница. Теглото на цялата екипировка на един пилот е 15 – 17 кг. Повечето утвърдени места за летене в България са лесно достъпни с лифт, автомобил и дори с градски транспорт. С парапланера човек може да се издигне на височина над 4000м и да прелети големи разстояния. Рекордът за най-дълъг престой във въздуха е над 11 часа, а за най-голямо прелетяно разстояние – над 400км. Парапланери са летели от почти всички известни върхове по света, включително и от Еверест. Парапланеризмът, за разлика от много други спортове сред природата, не е сезонен и се практикува целогодишно, но все пак е до голяма степен зависим от метеорологичните условия. През последните 10 години парапланеризмът бележи изключително бърз прогрес и в момента броят на парапланеристите в България е над 1000 и расте непрекъснато.

……………………………………………..

V. Заключение

 

 През последните десетилетия особен тласък в световен мащаб получиха екстремните спортове, нестандартните начини на придвижване и туристически дисциплини, въобще дейности, свързани с изживяването на по-силни емоции, съзнателно търсени и организирани.

Екстремните пътувания  са една новопрохождаща индустрия в сферата на туризма. Нараства процента от туристи, желаещи нещо повече от почивка на плажа. В днешните екстремни спортове и пътувания иновацията е ключът към развитие и поява на нови предизвикателства. Повишаването на риска и адреналина са условия за появата на нови възможности за практикуване на екстремен туризъм.

С нарастване на поставяните от потребителите изисквания, туроператорите разширяват номенклатурата от предлагани продукти и услуги по начин, задоволяващ ги в макисимална степен. В резултат на пазара се предлагат почивки по поръчка/ инициатива на туриста. Преди компютъризирането на индустрията предлагането на почивки по поръчка на туриста се приема за неефективно от икономическа гледна точка. Днес свързването на резервационните системи посредством интернет позволява с един поглед да се проследят  предлаганите оферти и туристически  пакети. В резултат на бързото опериране разходите се намаляват чувствително.

Все още по света се продават евтини и банални туристически пакети. Туристическите агенции в световен мащаб ни заливат с предложения – кое от кое по-банални, като резултатът е повторна умора от тълпите, избрали най- популярните дестинации в разгара на сезона. Конкурентният натиск върху страната ни  по отношение на туристическия бранш е изключително силен. Ето защо смятам, че решението е в разкриване потенциала на алтернативните форми на туризъм, в това число и екстремния туризъм.

…………………………………………..

VI. Литература

 

-   списание “Зона” , бр.2, 3, 7,8 от 2004 г.

-   списание “ Туристически пазар “, август , 2004г.

-   списание “ Одисей”, бр. 9, 2004г.

-   в-к “ Пътешественик” , бр. 15, 2004 г.

-   Станкова, М. – Туроператорска и транспортна дейност, Благоевград, 2003

-   Tourism Works for America 2002 Report, Travel Industry Association of America. Geotourism Study Phase I: Executive Summary 2002, Travel Industry Association of America , Updated March 2003

 - www.monisub.city.bg

 - www.skynomad.com

 - www.fbac.net

 - www.roke-adventure.com

 - www. Diving-bg.com

 - www. Verticalworldbg.com

 - www.scubadiving.com

 - www.climbingguidebg.com

 - www.padi.com

 - www.river-adventure.com

 - http://rotor.hit.bg/

 - www.paragliding-bulgaria.com

-   www.odysey-bg.com

-   http://aboard-rafting.com/

-   http://www.balkan-speleo.org/ - Балкански Спелео Съюз

-   http://www.speleo-bg.com - Българска Федерация по Спелеология

-   http://www.geocities.com/bgpa - Българска Парашутна Асоциация

-   http://extremno.com

-    http://befsa.com - Българска Асоциaция по Ски Свободен и Екстремен Стил

 

 

Темата е изготвена 09. 2004 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новите данни са от 2004 г.

 

Ключови думи:

екстремен туризъм, рафтинг, алтернативен туризъм, параглайдинг, мениджмънт и дистрибуция на туристически продукт, перспективи и тенденции в туризма, туристически пазар, предлагане на туристически услуги, конкурентноспособност, потребителски изисквания

           

 


Търси за: екстремен туризъм | алтернативен туризъм | перспективи тенденции туризма | туристически пазар | предлагане туристически услуги | конкурентноспособност | потребителски изисквания

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker