Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

София

 

 

ЛОКАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

ЛЯТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2005/2006г.

 

 

КАЗУС

ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

 

“МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА”

 

на тема:

 

“МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО В СТОПАНСКО - ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ”

 

 

 

 

 

 

София

2006 г.

 

УВОД.. 3

1. Обща характеристика на хотел “Ривиера Сън”. 4

2. Същност на стратегията за международно сътрудничество в областта на прилагането на стратегията франчайзинг и All inclusive. 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 10

 

 

 

 

Икономическа ефективност на формулата ALL INCLUSIVE  и Франчайзинг от гледна точка на стопанско - икономическото сътрудничество по примера на хотел “Ривиера Сън”

 

 

УВОД

 

В последното десетилетие на ХХ и в началото на ХХІ век туристическият отрасъл в България бележи много бързо развитие, дори бум. Този процес придоби отчасти стихиен характер, като масово и безразборно застрояване, съпътствано с унищожение на естествени природни ресурси, пренаселване на туристическите територии, снижаване на качеството на туристите посещаващи страната ни, снижаване на качеството на обслужване, отлив на професионални кадри от местната туристическа индустрия. Държавата, по ред причини, не можа да отговори бързо и адекватно на нуждите на туристическия бранш чрез изработване на съвременно законодателство, което да регулира и контролира развитието на отрасъла, като същевременно да гарантира едно дългосрочно и устойчиво развитие на туризма и превръщането му не само в конкурентен на международния пазар отрасъл, но и във високодоходен бизнес.

В последните години се направиха значителни промени в тази насока, като приемането на Закон за туризма, нов Закон за устройство на територията и придружаващите го наредби, и др. Предстои да се приеме Закон за черноморското крайбрежие.

………………………………………..

 

2. Същност на стратегията за международно сътрудничество в областта на прилагането на стратегията франчайзинг и All inclusive

 

Туризмът представлява една от най-значимите икономически дейности, осъществявани в световен мащаб. Във връзка с това могат да се отбележат следните тенденции:

·        Годишните разходи за туризъм в световен мащаб са повече от 2000 милиарда долара, 324 милиарда от които се дължат на международния туризъм)[1];

·        През 2004г. туризмът осъществява 14.7% от световния брутен продукт;

·        Туристическата индустрия се явява основен източник за създаване на работни места в много държави, поради което наема повече от 100 милиона души в световен мащаб;

·        Икономическото влияние на индустрията също се определя като значително, тъй като тя осъществява около 7% от глобалния разход на капитали.

Тук трябва да се отбележи, че международният туризъм оказва влияние не само на икономиката, но и на политиката за социално развитие и за опазването на околната среда.

………………………………………………

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Бъдещето на туристическият сектор и бизнес е именно в кооперирането и международното сътрудничество в областта на стопанско - икономическата дейност на отделните курорти, хотели и т.н. Чрез това сътрудничество ще се влеят нови инвестиции, ще се подобри качеството на обслужване, сигурността на туристите при техният престой, ще се развиват нови форми на обслужване /каквато е и системата за всичко включено в цената/ и на тази база туристическият сектор както в страната, така и в други държави ще възобнови позициите си на стабилен и рентабилен икономически сектор.

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.        Атанасова Ел. и др., Икономика и организация на туризма, В., Георги Бакалов, 87г., с.227

2.        Доганов, Д. Маркетинг в туризма. С. 2000г.

3.        Дъбева, Апостолов. Хотелиерството в Европа. С.

4.        Луканов К., Конг Н.В., Финансов мениджмънт на фирмата, Пловдив, Макрос,97г., с.79

5.        Нешков М., Икономика на туристическата фирма, НБУ, 94г., с.22

6.        Тончев, Ц. Мениджмънт на туристическата фирма. ЦДО, НБУ, 1995г.

 

Темата е изготвена 2006 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

мениджмънт на туристическа фирма, международно сътрудничество, стратегии франчайзинг и All inclusive, икономическа ефективност, хотелиерство, форми на обслужване[1] Данните са взети от докладите на Световната организация по туризъм.


Търси за: мениджмънт туристическа фирма | международно сътрудничество | икономическа ефективност | хотелиерство | форми обслужване

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker