Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВ ПРОЕКТ

 

По Ресурсна осигуреност на териториалните туристически комплекси

 

 

На тема:

Планински туристически ресурси – обща оценка на ресурсите и възможности за ползване за целите на туризма

 

 

 

 

 

 

Специалност: Туризъм

 

 

 

 

 

София, 2006 г.


Съдържание

 

1. Обща оценка на туристическите ресурси в българските планини. 3

2. Класификация на планините в България. 4

2.1. Старопланинска област. 4

2.2. Краищенско-Средногорска област. 5

2.3. Македоно-Родопски масив. 6

3. Перспективи за използване на планинските ресурси в утвърждаването на ловния и риболовния туризъм у нас. 6

4. Природното богатство на българските планини – уникален ресурс за развитие на нетрадиционен туризъм.. 9

5. Планински спортове. 15

6. Антропогенни обекти за развитие на туризъм в българските планини. 17

7. Материално-техническа база в планините. 20

8. SWOT анализ. 23

8.1. Силни страни. 23

8.2. Слаби страни. 24

8.3. Възможности. 26

8.4. Заплахи. 28

9. Оценка на възможностите за развитие на туризъм в българските планини и стратегия за ефективното прилагане на тези възможности на практика. 29

9.1. Териториалната и сезонната концентрация. 29

9.2. Неправилно избран туристически сегмент. 30

9.3. Правилна стратегия по отношение на културно-историческото ни наследство. 31

9.4. Решаване на проблема с инфраструктурата и материално-техническата база. 33

9.5. Запазване на природните ресурси от неконтролируемо строителство. 34

9.6. Диверсификация и цялостност на туристическия продукт. 36

9.7. Кадрите в туризма. 38

9.8. Министерство на туризма – една жизнено важна необходимост. 39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 39

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.. 41

 


 

……………………………

 

На този етап понятието планински туризъм се асоциира предимно със зимния ни туристически продукт. Основни туристически дестинации си остават Боровец, Пампорово и Банско. Курортът от алпийски тип Боровец се намира в северните подножия на Рила, на 1350 м н. в., предлага прекрасни възможности за всякакви зимни спортове – алпийски ски, крос-кънтри, ски скокове и биатлон. Пампорово е най-популярният и най-големият ски курорт в Родопите. Курортът е разположен на 1650 м н. в. в подножието на връх Снежанка. Климатът е благоприятен за туризъм, средногодишната температура е 8ºC, над 150 дни в годината се задържа снежната покривка. Известното курортно градче Банско е разположено в подножието на Пирин. Наричано е перлата на българския туризъм, защото предлага уникално съчетание на отлични условия за зимни спортове, съхранени български традиции и обичаи и богато културно-историческо наследство.

 

………………………………

 

Страната ни има богати ловни традиции, живописна неповторима природа, а също и уникална ловна база – към 110 ловни хижи, домове, резиденции, заслони. Това безспорно са благоприятни условия за развитието на организирания ловен туризъм у нас. Изключително голямо признание за българския ловен туризъм е фактът, че България заема второ място в света по качество на златните си трофеи и е известна с изключително високото качество на дивеча. За увеличаване на дивечовите запаси, запазване на дивечовото разнообразие и съхраняване на дивечовия фонд се създават: държавни дивечовъдни станции, дивечовъдни участъци и бази за интензивно стопанисване на дивеча. Днес на територията на страната има 39 ДДС, две от които се стопанисват от Министерския съвет, а за останалите се грижи Националното управление по горите. Ловната площ на България е 10 228 177 ha. От тях държавната е 1 566 665 ha, което е около 15% от годната ловна площ на страната. Останалата почти 65% се стопанисва от ловно-рибарски дружества.

 

……………………………………

 

Богатият ресурсен потенциал на планините в България дава възможност на туристите за запознаване с красивите ни резервати, екопътеки, природни местности, пещери, скални образувания и много други природни атракции. Именно те стимулират развитието на пешеходен, екотуризъм, селски, маршрутно-познавателен, спелеоложки туризъм, планински спортове и още много други алтернативни форми, преобръщащи представата за планинския туризъм в България като за скитуризъм в определени курорти.

Според наличието на интересни растителни и животински видове и форми на релефа, създадените планински маршрути и екопътеки, наличието на защитени територии най-благоприятни условия за познавателен туризъм има в Рила, Пирин, Родопите, Чипровско-Мургашкия район. От гледна точка на климатичните условия познавателен туризъм може да се практикува около 300 дни в годината.

 

……………………………………

 

Планините в България предоставят разнообразни възможности за практикуване на нестандартен туризъм през всичките сезони на годината. Най-достъпен и масов в планините ни е пешеходният туризъм (трекинг). Десетки хиляди км са маркираните (летни и зимни) туристически маршрути в тях. Стотици туристически хижи, туристически спални, планински заслони, туристически домове и хотели са на разположение на любителите на подобен вид туризъм. Най-дългата такава пътека в България е по билото на Стара планина – от връх Ком, в близост до границата със Сърбия, до нос Емине на Черно море. Това са около 650 км, които отнемат между 20 и 25 дни, но зареждат дръзналия да ги премине с енергия и незабравими преживявания. По този дълъг и труден маршрут се пробват и много любители на скоростните планински маратони, като рекордът засега е 5 денонощия и 17 часа. Най-добрите сезони за практикуване на пешеходен туризъм са лятото и есента (от юни до октомври).

 

……………………………………

 


ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      „Природният и икономическият потенциал на планините в България” – т. 1 1989 г., изд. БАН

2.      „Националните и природните паркове и резерватите в България” – Георги Георгиев, 2004 г.

3.      „Туристически мениджмънт и развитие”, 2-3 2006.

4.      „Аграрен туризъм” – Светла Маджарова, 2005 г.

5.      „Твоята България” – Агенция по туризъм, бр. 4, 5, 7, 9, 2005 г.

 

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа таблици, статистически данни, отнасящи се към 2006 г.

 

Ключови думи:

Български планини, туристически ресурси, ловен и риболовен туризъм, планински спортове, антропогенни обекти в планините, материално-техническа база, SWOT анализ, възможности за развитие на българския планински туризъм, туристически сегмент, сезонност, културно-историческо наследство, кадри в туризма

 


Търси за: Български планини | туристически ресурси | ловен риболовен туризъм | планински спортове | антропогенни обекти планините | материално техническа база | SWOT анализ | възможности развитие българския планински туризъм | туристически сегмент | сезонност | културно историческо наследство | кадри туризма

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker