Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (42 лв)  37.80 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Съвременни видове туризъм

 

 

На тема:

Характеристика на туризма в Община Троян

 

 

 

Варна, 2009 г.


Съдържание:

 

І. ХАРАКТЕРНИ ПОДВИДОВЕ И ФОРМИ.. 3

1. Изясняване на понятието ‘туризъм’ 3

2. Специфични характеристики на туризма в Община Троян. 4

ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ.. 5

1. Характеристика на туристите. 5

2. Особености на предлагането. 8

3. Тематични маршрути и туристически пакети. 14

ІІІ. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТРОЯН.. 15

1. 3 тенденции в туристическото търсене на туризма в общината. 15

2. 3 тенденции в туристическото предлагане на туризма в общината. 16

Използвана литература. 17

 

 


 

…………………………………

 

«Туризмът е приоритетен отрасъл на българската икономика, който разполага със сериозен потенциал за развитие. През последните години непрекъснато нараства значението му за социално-икономическото развитие на страната и делът му в БВП.» Налице са повишени инвестиции в инфраструктурата и подобрения в правната и институционална рамка за неговото развитие.

«В регионален аспект туризмът се развива в съответствие с природните дадености. Основно предимство на българската туристическа индустрия е разнообразието на тези дадености, концентрирани върху малка територия, което позволява съчетаването на отделните видове туризъм.» Наред с подобряването на установените морски, планински и балнеоложки курорти, усилията за развитие на туризма, включително нови видове туристически продукти, следва да се насочат към слабо развити райони чрез подобряване на туристическата им инфраструктура.

Слабостите са свързани с предлагането на ограничени по вид и качество туристически продукти и допълнителни услуги. Общата и туристическата инфраструктура се характеризират с ниско качество и небалансирано териториално разпределение. Като недостатъчна може да се оцени и подготовката на кадрите, заети в отрасъла.

 

………………………………………

 

Ролята на туристически ресурс с антропогенен характер изпълняват и някои инфраструктурни обекти в сферата на културата. Такива са: “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” ЕООД, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян, картинната галерия «Серяковата къща» в гр. Троян, Природонаучният музей в с. Черни Осъм, както и няколкото музейни сбирки в селата Черни Осъм, Дебнево и Чифлик.

Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства е уникален за страната. Експозицията представя следните основни теми: керамика, дърворезба, иконопис, художествено металообработване, народно облекло и тъкани. Най-старите експонати са от 10-9 в. пр. н. е. – предмети от тракийски могилен некропол, открит до Троян. В музея се съхранява и уникален макет на троянската занаятчийска чаршия от 19 в.; автентична грънчарска и бъкличарска работилница от същото време.

 

……………………………

 

Качествената характеристика на средствата за подслон и местата за настаняване показва, че на този етап преобладават нискокатегорийните (еднозвездни и двузвездни) хотели, хижи и туристически спални. Те са ориентирани към сегмента от по-неплатежоспособни туристи. С утвърждаването на туризма като приоритетно направление в общинския социално-икономически комплекс инвестиционната политика в сектора се ориентира към изграждане на висококатегорийни средства за подслон – 3- и четиризвездни хотели (над 50 легла) и вили с по-голям леглови капацитет. Ориентацията към изграждане на малки семейни хотели, предлагащи и условия на домашен уют, е друга положителна тенденция в развитието на туристическата инфраструктура.

Другият важен елемент на туристическата инфраструктура са заведенията за хранене и развлечения. Те са 205 бр., от които преобладават питейните заведения и най-вече кафе-аперитивите. Почти са ликвидирани заведенията, разположени в преустроени гаражни помещения, на много други се извършват реконструкции и разширения, с което значително се подобрява интериора. Преобладават обектите с капацитет до 50 места и категория “две” звезди; най-много са питейните, но през последните години се увеличават ресторантите и заведенията за топли закуски.

 

…………………………………

 

Туристическото предлагане представлява съвкупност от туристически стоки и услуги, предлагани на туристическия пазар в даден период от време с цел превръщането на тяхната стойност в пари.

Основен трябва да е принципът, че непрекъснато са необходими нови оферти, отличаващи се с идентичност, оригиналност, стил. Имиджът на община Троян трябва да следва изменението във вкусовете и предпочитанията на целевата клиентела. Това е спокойствието, но в съчетание с разнообразие и интересни преживявания.

 

………………………………………

 


Използвана литература:

 

1.      Ракаджийска, С., Туристически пазар и реклама, ИК Галактика, Варна, 1991.

2.      Официален сайт на Министерство на икономиката и енергетиката на Република България

3.      Общински план за развитие на Община Троян

4.      http://www.troyan.bg/tourism.html

5.      http://troyantour.com/

6.      http://www.balkania.org/bg/troqn.html

7.      http://www.tourism.government.bg/ - Официален сайт на Държавна агенция по туризъм

8.      http://www.infotourism.net/

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици, графики.

 

Ключови дими:

видове туризъм: морски, планински, балнеоложк; туризъм в Община Троян, туристическо предлагане, туристическо търсене, природни и антропогенни ресурси, средства за подслон, заведения за хранене и развлечения (ЗХР), тенденции в търсенето и предлагането в туризма в Община Троян

 


Търси за: видове туризъм | морски | планински | туризъм Община Троян | туристическо предлагане | туристическо търсене | природни антропогенни ресурси | средства подслон | заведения хранене развлечения | тенденции търсенето предлагането туризма Община Троян

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (42 лв)  37.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker