Характеристика на туризма в Община Троян

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-01-19
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 16 стр.
Университет: Икономически университет - ВАРНА
Предмет: Съвременни видове туризъм
Цена:
 (42 лв) 37.80 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.20 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (69KB)          Html format .Html (49KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

видове туризъм: морски, планински, балнеоложк; туризъм в Община Троян, туристическо предлагане, туристическо търсене, природни и антропогенни ресурси, средства за подслон, заведения за хранене и развлечения (ЗХР), тенденции в търсенето и предлагането в туризма в Община Троян

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

«Туризмът е приоритетен отрасъл на българската икономика, който разполага със сериозен потенциал за развитие. През последните години непрекъснато нараства значението му за социално-икономическото развитие на страната и делът му в БВП.» Налице са повишени инвестиции в инфраструктурата и подобрения в правната и институционална рамка за неговото развитие.

«В регионален аспект туризмът се развива в съответствие с природните дадености. Основно предимство на българската туристическа индустрия е разнообразието на тези дадености, концентрирани върху малка територия, което позволява съчетаването на отделните видове туризъм.» Наред с подобряването на установените морски, планински и балнеоложки курорти, усилията за развитие на туризма, включително нови видове туристически продукти, следва да се насочат към слабо развити райони чрез подобряване на туристическата им инфраструктура.

Слабостите са свързани с предлагането на ограничени по вид и качество туристически продукти и допълнителни услуги. Общата и туристическата инфраструктура се характеризират с ниско качество и небалансирано териториално разпределение. Като недостатъчна може да се оцени и подготовката на кадрите, заети в отрасъла.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек