Значение на туризма в курортен комплекс Златни пясъци

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-03-14
Рейтинг:
3.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Икономически университет - гр. Варна
Специалност: Икономика и организация на туризма
Предмет: Въведение в туризма
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (54KB)          Html format .Html (39KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

туризъм, туристи, средства за подслон, ресторант, хотел, курортен комплекс Златни пясъци, туристическа дейност, приходи от продажби, печалба, развитие на туризма, същност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

“Туризмът е приоритетен отрасъл на българската икономика, който разполага със сериозен потенциал за развитие. През последните години непрекъснато нараства значението му за социално-икономическото развитие на страната и делът му в БВП.” Налице са повишени инвестиции в инфраструктурата и подобрения в правната и институционална рамка за неговото развитие. Значително се увеличи и броят на МСП в сектора.

През 1999 г. страната разполагаше с 650 хотела и други средства за подслон, които предлагаха 107 000 легла и 1 787 ресторанта и заведения за хранене с 157 000 места.

Към началото на 2000 г. са раздържавени над 75 % от дългосрочните материални активи.

През 1999 г. България е посетена от над 5 млн. чужденци, като броят на посетилите страната с цел туризъм е повече от 2 млн. души, което е с 5,6 % повече в сравнение с 1998 г., въпреки негативните последствия от кризата в Косово. С 11 % е нараснал броят на туристите от ЕС, като значително увеличение има от скандинавските страни - 24,9 %, Германия - 19,1 %, Гърция - 15,2 %. Намаление бележи туристическият поток от други основни пазари - Русия, Украйна и останалите страните от ОНД. В териториалното разпределение на туристите се забелязва повишен интерес към вътрешността на страната и нетрадиционни видове туризъм.

“В регионален аспект туризмът се развива в съответствие с природните дадености. Основно предимство на българската туристическа индустрия е разнообразието на тези дадености, концентрирани върху малка територия, което позволява съчетаването на отделните видове туризъм.” Наред с подобряването на установените морски, планински и балнеоложки курорти, усилията за развитие на туризма, включително нови видове туристически продукти, следва да се насочат към слабо развити райони чрез подобряване на туристическата им инфраструктура.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 1.08 сек