Община Тополовград – Общински план за развитие за периода 2007 – 2013 г.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-07-06
Рейтинг:
4.25 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 175 стр.
Цена:
 (99 лв) 79.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 19.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (339KB)          Html format .Html (94KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

SWOT анализ, икономическо, социално и инфраструктурно развитие, промишленост, селско и горско стопанство, търговия и услуги, туризъм, строителство, транспорт, общински бюджет, демографски характеристики, социални дейности и услуги, трудова заетост, безработица, образование, здравеопазване, техническа инфраструктура, околна среда, стратегия за развитие

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Процес на разработване на плана.

В процеса на разработване на общинския план участваха голям брой местни експерти от всички сфери. Включени бяха представители, както на общинската администрация, така и на държавни структури, на частния бизнес, на сдружения и съюзи от неправителствения сектор. Формирани бяха три работни групи, отговарящи на основните сектори в общината, респективно “Икономическо развитие”, “Социална сфера” и “Инфраструктура и околна среда”. Най-важните процедури, генералните насоки и контролът при разработването на плана се направляваха и координираха от Консултативен съвет.

Работата по изготвяне на общинския план премина през два основни етапа - изготвяне на подробни анализи по сектори /включително анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите/ и изготвяне на стратегическа част с програма за реализация.
Първият етап бе свързан с набиране и обработка на данни за анализите. Ползваха се статистически данни, предишни разработки, налични справки и информация в общинската администрация. Допълнителна информация бе набрана от външни институции в съответния сектор. С много голямо значение за качествения анализ на ситуацията, извеждане на тенденции, очертаване на проблеми и набелязване на насоки за развитие се оказаха експертните констатации и мнения по различни въпроси от аналитичните раздели на плана, получени по време на широкото обсъждане на материалите.
Във втория етап, на база на задълбочения анализ, се разработиха визия, приоритети и цели за развитие, конкретизирани в програма за реализация чрез мерки и дейности към всеки приоритет и съответните цели. Програмата за реализация е съпътствана от индикативна финансова таблица за възможните и очаквани източници на финансиране. Предвидени са и процедурите за организиране на изпълнението, мониторинга, актуализацията, мерки за публичност и прозрачност, които бяха разработени в отделни точки към този раздел на плановия документ.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.46 сек