Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“Св. св. Кирил и Методий”

Стопански факултет

Катедра “Туризъм”

 

 

Курсова работа

                                                                                

на тема:

                                                          

Характеристика на лечебния туризъм в

България и в света

 

Учебна дисциплина: “Съвременни видове туризъм”

 

 

 

2008

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод. 3

 

1. Дефиниция. 3

2. Възникване. 3

3. Видове. 4

4. Профил на туристите. 5

5. Фактори, спомагащи за развитието на лечебния туризъм. 6

6. Проблеми, задържащи развитието на лечебния туризъм. 6

7. Ресурси на лечебния туризъм. 7

8. Характеристика на климато – балнеолечебните, профилактичните и лечебно – възстановителни туристически услуги. 14

9. Дестинации за лечебен туризъм в България. 22

10. Лечебен туризъм в други страни. Дестинации. 45

 

Заключение. 49

Източници на информация. 49

 

 

Увод

 

Нашите земи още от най-дълбока древност са били известни на античния свят с  лечебните свойства на минералните си води. Останките от грандиозни древно тракийски и особено римски и от друг произход съоръжения, служили някога за водолечебни цели, свидетелстват за това, че цветущите в миналото селища като Аугуста (днешният Хисар), Пауталия (днешният Кюстендил), Германса (днешната Сепарева баня), Тонзос (Сливенски минерални бани), Термополис (Бургаски минерални бани), Сердика и още много други, някои от които с неразкрити още имена, са дължали своята известност именно на минералните води, бликащи при тях. По-голямата част от тези води наред със стотиците източници, разкрити в по-ново и най-ново време, и днес се използват за лечебни цели. Не случайно България притежава славата на една щедро надарена с минерални води страна в Европа. Това огромно и ценно богатство чертае пред нашата страна перспективи при оживените туристически връзки, които тя поддържа, да я превърне в една общоевропейска балнеолечебница, която би й донесла слава, не по-малка от тази, която и носят нейните морски курорти.

 

 

1. Дефиниция

  

            Лечебният туризъм е вид специализиран туризъм, при който се задоволяват потребностите на туристите от възстановяване или поддържане на психически и физически статус, както и от лечение, при използване на различни съвременни методи и програми извън болничните заведения.

            ……………………………………………….

 

8. Характеристика на климато – балнеолечебните, профилактичните и лечебно – възстановителни туристически услуги

 

 Много от нашите хотели използват природните дадености като климат (Сандански, Костенец, Банкя), минерални извори(Хисар, Кюстендил, Велинград), море (черноморските хотели). Много хотели обзавеждат специализирани блокове от кабинети и салони за профилактика и лечение. Тези допълнителни услуги стават основен фактор за използване на този тип хотели. Използването на минералните води при балнеолечението често се комбинира и с други физиотерапевтични средства – електро - и светлолечение, масаж, лечебна физкултура.

 

Лекарски услуги и прегледи: В специализираните хотели за климато - и балнеолечение има и лекарски кабинети, които предлагат следните лекарски услуги и прегледи:  предварителни, текущи и заключителни медицински прегледи; оказване на лекарска помощ и животоспасяващи манипулации; ƒ консултативни прегледи; лечение с нетрадиционни методи; зъболечение; функционална диагностика – ЕКГ, велоергометрия, спирометрия, рентгенография, оспилография, ехография и др.; изготвяне на лечебно – процедурен план.

            …………………………………………….

 

 

9. Дестинации за лечебен туризъм в България

 

Курорт Хисаря

Още траките са използвали местните минерални води за лечебни цели и в знак на признателност са издигнали около изворите лечебно – религиозни светилища (нимфеуми). Най – голям разцвет получава по времето на римското владичество след 1в. сл. Хр.  Оттогава са запазени останки от монументални крепостни стени, от бански постройки и съоръжения, обществени сгради и градският форум, старинни предмети, монети и др. Селището се е превърнало в голям курортен град за римската робовладелска аристокрация след завладяването на Тракия от римляните и обявяването на минералните извори за императорско владение. Градът бил прочут с минералните си извори по цялата римска империя. Тук се стичали болни от Балканския полуостров, Предна Азия и Егейските острови. Градът е бил свързан с шосе с Филипополис и Константинопол, откъдето са идвали официални лица за къпане и лечение. При археологическите разкопки наред с другите предмети, открити сред развалините, е намерен и един сребърен хирургически инструмент, което показва, че на място е била използвана и хирургията.

  През вековете Хисаря е бил неколкократно обект на опустошителни нашествия и възобновяване. След завладяването на селището от турците то било изгорено, а населението – избито. Едва през втората половина на 17 в. известен турски чиновник Хасан паша оценил топлите минерални извори на изоставения Хисар и наредил да построят сегашните бани. Така постепенно около изворите се създало ново село, което турците нарекли Хисаря ( от арабски – крепост ). Турското село било малко, но известно със своите минерални извори, които  се посещавали най – много по време на големите празници. На лечение в него идвали много видни турци и гърци от Пловдив, Татар Пазарджик.

……………………………………………….

 

Източници на информация

 

1.     Ст. Стамов, Й. Алексиева – “Специализирани видове туризъм”, Пловдив 2006 г.

2.     Списание  “Туризъм и имоти” 29.03 – 02.04.2006 г.

3.     http://www.bulgarian-tourism.com/lecheben/index_bg

4.     http://hotels.wellnesslegend.com/?p=32

5.     www.visitbulgaria.net/bg/spa_wellness

6.     http://tour.starazagora.net/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=115

 

Темата е разработена 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

лечебен туризъм, профил на туристопотока, лечебни свойства на минералните води, климато – балнеолечебни, профилактичните и лечебно – възстановителни туристически услуги, дестинации за лечебен туризъм, развитие алтернативните форми на туризъм


Търси за: лечебен туризъм | профил туристопотока | лечебни свойства минералните води | дестинации лечебен туризъм | развитие алтернативните форми туризъм

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker