Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


            СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ”Д. А. ЦЕНОВ”

ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Катедра “Търговски бизнес”

Магистърска програма “Мениджмънт на търговската дейност”

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАРКЕТИНГА В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС “ЛОНГОЗА” – К. К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ

 

 

2007

град Свищов

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. МАРКЕТИНГ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ. 3

1.1. Значение на услугите. Развитие на маркетинговата ориентация към услугите  3

1.2. Природа на услугите. Основни характеристики и тяхното маркетингово значение  5

1.3. Класификация на услугите. 7

1.4. Разработване на маркетингова стратегия за услугите. 8

1.5. Предоставяне на съпътстващи услуги. 15

2. ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА.. 17

3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ  УСЛУГИ.. 18

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАРКЕТИНГА.. 20

4.1. Организационна структура. 20

4.2.  Разположение, вид, оборудване и символи на хотела. 23

4.3. Доставчици и поддръжка. 28

4.4. Туроператори. 29

4.5. Цени за основната услуга. 30

4.6. Целеви пазар. 32

4.7. Управление на качеството на услугата. 32

4.8. Промоция. 35

4.9. Управление на търсенето и предлагането. 35

5. ПРЕПОРЪКИ.. 36

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 38

 

 

 

1. МАРКЕТИНГ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

 

 

1.1. Значение на услугите. Развитие на маркетинговата ориентация към услугите

 

            Един от основните феномени на съвременния обществен живот е бързото увеличаване на услугите. Самостоятелният анализ на сферата на услугите се налага по следните причини: първо, сферата на услугите е бързо развиващ се сектор на съвременната икономика. В развитите страни с пазарно стопанство сферата на услугите създава повече от половината от националния доход. В нея е заета значителна част от трудоспособното население. С повишаване на стандарта на живот сферата на услугите се разширява. Сферата на услугите е най-бързо развиващият се сектор на международната търговия, съставляващ 20% от обема на световния експорт.

            Приведените данни не изразяват цялата важност на сферата на услугите за националната икономика и заетостта на населението, понеже много индустриални фирми в действителност са предприятия за обслужване. Около половината от разходите за производство се отнасят за придобиване на услуги (например: финансови, реклама, транспортиране). Все повече сътрудници на индустриалните фирми се занимават с проектиране, маркетинг, счетоводство, финанси, след продажбено обслужване, а не с производството на продуктите. Управлението на услугите вътре във фирмата изисква да се решават същите проблеми, както в предприятията от сферата на услугите.

            Второ, маркетингът в сферата на услугите има определена специфика. Характерните особености на услугите предопределят основните задачи на управлението в дадената сфера: контрол на качеството, повишаване на производителността на труда и управление на персонала.

            Трето, съвременните фирми в сферата на услугите именно са основата за създаване на новите модели за ефективно управление.

...................................................................  

 

2. ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

 

Фирмата е създадена през 1998 г. и е регистрирана в търговския регистър като ЕООД. Едноличният собственик е чуждестранна фирма, работеща в сферата на услугите и по-точно в туристическият бизнес.

С помощта на взети кредити от банки  е закупен от държавата хотелски комплекс в курортен комплекс “Слънчев бряг”, разполагащ с пет тела, ресторант, две вътрешни  и една външна градина. Приет е и приложен три - годишен възстановителен план, който включва пълна реконструкция на настоящите дългосрочни активи и изграждане на нови такива. С договор за управление е назначен управител, който да отговаря за дейността на хотела.

Хотелският комплекс приема гости още от лятото на 1998 г., като поетапното му изграждане не пречи на това, тъй като строежа се извършва през зимния период.

През сезон лято’2001 хотела разполага с изградени седем тела, от които две изцяло нови, нова рецепция и фоайе, ресторант, бирария, лоби бар, “мокър бар”, магазин, чейндж бюро, три плувни басейна – вътрешен, външен и детски, две вътрешни зелени градини за отдих и детска площадка, конферентна зала и зала “тихи” игри.

.................................................................

 

 

5. ПРЕПОРЪКИ

 

 

        Въпреки, че се случва рядко, тока в хотела понякога спира. Причините са винаги външни. Ако обаче има хора в асансьора, то те ще заседнат и ще стоят там докато тока отново тръгне. Затова е препоръчително към асансьорите да се изградят генератори, които при липса на ток да се включват и да заменят временно ел. мрежата. Освен това може да се прибави и вентилационна система към асансьорните кабини. Ползата от генератора и вентилацията няма да са от решаващо значение за гостите на хотела, но при нужда те ще намалят дискомфорта им.

  Директната връзка между вътрешния и външния басейн има и отрицателни страни. При лошо време той не може да се отоплява, респективно и да се използва. Може да се изгради автоматизирана “дига” на тази връзка, като така вътрешния басейн ще се обособи като отделна единица и ще може да се използва по всяко време.

Като цяло пречистващата система и структурата на басейните е морално остаряла. За да се подобрят трябва изцяло да се подмени пречистващата система, а структурата да се доизгради на основата на новата система.

  Остъклението на хотела периодично трябва да се почиства. Сега тази дейност се извършва от пиколото или портиера, като качеството е ниско. Тази допълнителна работа им пречи да си вършат своята основна работа. Все повече фирми предлагат професионално почистване на стъкла срещу минимални цени, така че при заявка за почистване на стъклата, професионалните работници на фирмата ще се погрижат за тях.

  За спешните медицински случаи, пристига доктор, но за по леките се ползват услугите на парамедик от съседен хотел. Затова се усеща липсата на лекар в хотела. Кабинета му може да се помещава в неизползваемата част на магазинната клетка.

          ..................................................................

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Благоев, В. Маркетинг, София, “Дунав прес”, 2003

2. Рафаилова, Г. Маркетинг в туризма. Варна, ИУ Варна, 2000

3. Стоянов, Д. Маркетинг в индустрията. София, “Дионис”, 2000

4. Котлър, Ф. Управление на маркетинга. София, 1996.

5. Минков, В. Търговска политика. Свищов, АИ “Ценов”, 2004

6. www.longosahotel.com

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа таблици.

Информацията е от 2006 г.

 

Ключови думи:

организация на маркетинга, маркетингова ориентация, класификация на услугите, маркетинг в туризма, туроператори, туристопоток, целеви пазар, управление на качеството на услугите, търговска политика


Търси за: организация маркетинга | маркетингова ориентация | класификация услугите | маркетинг туризма | туроператори | туристопоток | целеви пазар | управление качеството услугите | търговска политика

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker