Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Изследване на посещенията на чужденци в България в динамика за периода 1997-2007 г.

Изолиране на тенденция за развитие и цикличност

 

 

 

2010 г.


Съдържание

 

Увод. 3

1. Посещения на чужденци в България за периода 1997-2007 г. 3

1.1. Посещения на чужденци в България по години и цел на посещението – абсолютни стойности  3

1.2. Посещения на чужденци в България по години и цел на посещението – относителни стойности  6

2. Изолиране на тенденция за развитие и цикличност. 14

Заключение. 15

Източници на информация. 17

 


Увод

 

Съвременният туризъм се разглежда като динамично развиващ се отрасъл, намиращ се в множество връзки с други направления, науки, дейности и др. Несъмнена е и неговата връзка с икономиката на страната, в която той се осъществява. В това отношение особено важна е ролята на международния туризъм и посещенията на чужденци в страната.

България разполага с множество туристически ресурси, посредством които е възможно привличането на чуждестранни туристи, чрез тях страната ни е особено притегателно място за хора от различни възрасти, с различни интереси и др. Чрез тях в страната постъпват множество приходи, които са от съществено значение за развитието на страната ни и постигането на икономически растеж.

Освен с цел туризъм чужденците посещават страната ни и с цел гостуване, във връзка със служебна работа, транзитно преминаващи и други.

 

………………………………

 

Анализът на горната таблица показва, че най-голям е относителния дял на транзитно преминаващите през 1997 г. – 60,49% от общо посетилите България чужденци. Значителен дял от посетилите страната ни до 1999 г. е именно от транзитно преминаващите, следвани от посещенията на чужденци с цел туризъм и почивка. След този период първо място по относителен дял заемат посещенията с цел туризъм като най-голям е делът им през 2006 г. – 58,59%. От 2001 до 2007 г. относителните дялове на транзитно преминаващите са на второ място. От данните се вижда, че най-малък относителен дял спрямо всички посещения заемат тези с цел гостуване. Най-голям е делът им през 2007 г. – 0,97%, а най-малък през 2002 г. – 0,43%.

 

………………………………

 

Първата година от членството на България в ЕС убедително затвърждава добрите позиции на страната ни по едно от най-печелившите пера на нейната икономиката – туризмът. Доказват го и цифрите. През 2007 г. над 4 милиона чужденци са прекарали лятната или зимната си ваканция у нас, което е с около 7% повече спрямо 2006 г. Най-много са туристите от ЕС, около 70%, като повечето от тях са граждани на Гърция, Германия, Великобритания, Швеция и Финландия. Техният брой спрямо 2006 г. също е повишен – с над 30%. Въпреки добрите показатели в края на 2007 г. обаче България отбелязва застой спрямо предходните години.

До началото на зимата на 2007 г. в страната ни са пристигнали над 4 млн. туристи. Това е повишение от 7% спрямо същия период на 2006 г., която е най-успешната туристическа година за България от много години. Приходите от туризъм в началото на септември 2007 г. са 3 млрд. евро, или 17% повече от 2006 г. Най-активният туристически регион в страната и през 2007 г. е варненският, който формира една четвърт от туристическия приток.

 

………………………

 

 


Източници на информация

 

1.      http://www.nsi.bgОфициален уебсайт на Национален статистически институт

2.      Дирекция за статистика, анализи и прогнози в сферата на туризма към министерството на икономиката (http://www.mi.government.bg)

3.      Красимир Георгиев, статия „Туризмът в България 2007”, 21.12.2007 (http://btourism.com/read.php?id=101)

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата включва таблици и графики и реални статистически данни за посещенията на чужденци в България в периода 1997-2007 г.

 

Ключови думи:

посещения на чужденци в България, посещения с цел туризъм и почивка, посещения с цел гостуване, посещения със служебна цел

 


Търси за: посещения чужденци България | посещения цел туризъм почивка

Helpos.com >> Архив >> Туризъм >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker