Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

На тема:

Анализ и разсъждения между човешките и функционалните отношения ръководител - ръководител.

2004г.

Откъси:

.........................

Обект на настоящите разсъждения са човешките и функционалните отношения “ръководител - ръководител”. Много е написано за отношенията "работодател - подчинен, но малко се говори за отношенията "ръководител - ръководител".

Правилното възприемане на отношенията ръководител - ръководител е в основата на доброто организационно поведение. Основната теза в есето е, че в съвременния бизнес отношенията между ръководителите са симбиоза от функционални и човешки отношения.

През последните повече от 15 години програмите за подобрение на организационното представяне се наложиха като масова практика. И въпреки това повечето корпорации срещат трудности при осъществяване на промяна. Успехът зависи от убеждаването на стотици или хиляди хора да променят начина си на работа - трансформация, която те ще приемат само ако могат да бъдат убедени да погледнат работата си под различен ъгъл. Трудно на промяна се поддават и отношенията работодател-работодател.

Един от най-важните въпроси, на които трябва да се отговори, е "Кои отношения са определящи за фирмата - функционалните или човешките?" Както се уточнява, човешки отношения са по-свободни и се характеризират с по-малка устойчивост спрямо управленския процес. Функционалните отношения се характеризират с по-голяма устойчивост към управленския процес, което е нормално предвид пряката им връзка дейността на фирмата и заеманата длъжност в компанията.

За да се характеризира сложната симбиоза между функционалните и човешките отношения между ръководителите във практиката, ще се позовем на някои примери.

.......................

Темата е изготвена 10.2004г.

В темата не са посочени източници на информация


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker