Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Шуменски университет

"Епископ Константин Преславски"

Педагогически факултет

Р Е Ф Е Р А Т

по

Организационно поведение

на тема:

Ръководство и лидерство

спец. Социални дейности

гр. Шумен, 2006 г.

Съдържание:

1. Увод 3

2. Развитие на разбиранията за лидерство. 5

3. Теории за харизматичното лидерство. 8

Литература: 10

……………………………………….

Много автори са дали своя дефиниция за лидерството. Те се обединяват около няколко основни характеристики:

Лидерството се упражнява не само в обществото. То е необходимо и в управлението на организациите.

Според тезата на Честър Бърнърд за приемането на властта: “Ако човекът, към когото е изпратено едно ръководно съобщение, го приеме, то за тзои човек се потвърждава или изгражда власт. Той приема съобщението като основа за действията си. Ако не се подчини на съобщението, той отхвърля властта. Следователно … решението дали една заповед отразява власт или не, зависи от получателя на съобщението …”

Според тезата на Минцбърг, че ръководителят изпълнява серия от роли, едната от които е ролята на лидер: “Влиянието на мениджърите се наблюдава най-ясно в ролята им на лидери. Официалната власт ги облича в големи потенциални права; лидерството до голяма степен определя каква част от тях ще се реализира.”

…………………………….

Харизматичният тип лидерство е пряка противоположност на традиционното. Ако традиционният тип се крепи на привързаността към обичайното, веднъж и завинаги определено, то харизматичният, обратно, се опира на необичайното, нещо непризнавано или невиждано досега. Основна база на харизматичното лидерство се явява афективния тип социално действие. Макс Вебер разглежда харизмата като велика революционна сила в традиционните общества, способна да внесе изменения в лишената от динамизъм структура на тези общества.

Литература:

  1.  Доц. д-р инж.-ик. Симеон Христов, статия “Успешният мениджър на екипа - съчетание на ръководство и лидерство”.
  2.  Станчева, А., “Основи на управлението”, Изд. СТЕНО, Варна, 2003 г.
  3.  Сайта на Уикипедия - Световна енциклопедия.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа 2 таблици.

Ключови думи:

лидер, лидерство, власт, харизматичен тип лидерство, управление, мениджър, екип, ръководител, подчинение, задача


Търси за: лидер | лидерство | власт | мениджър | екип | ръководител | задача

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker