Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Аграрен университет - гр. Пловдив

КУРСОВА РАБОТА

По Основи на управлението

На тема: Управление на конфликти

Спец.: Аграрна икономика

2007 г.

Съдържание:

1. Връзка „управление - конфликти” - същност 2

2. Организацията като стимулатор и ограничител на индивидуалната активност 4

3. Ефективни работни екипи 5

Използвана литература: 6

……………………………………………..

Управлението непрекъснато се изправя пред следните групи проблеми:

……………………………………………

Поведението на хората в организацията се осъществява в /и опосредства чрез/ групите. Поради това управленците са заинтересовани да познават и насочват груповата динамика като фактор и среда за ефективно постигане на организационните цели. Управленците искат: 

Използвана литература:

1. Армстронг, М. Управление на човешките ресурси

2. Илиев Й., Мотивация на персонала

3. Илиева С., Организационно развитие

4. Паунов М., Организационно поведение.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

управление, конфликти, работни екипи, група, заплащане, наказание, организация, стимулиране


Търси за: конфликти | работни екипи | заплащане | наказание | стимулиране

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker