Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Колеж по икономика и администрация - гр. Пловдив

КУРСОВА РАБОТА

По Управление на човешките ресурси

На тема: Подбор и назначаване на персонала

Спец.: Бизнесадминистрация

2007 г.

Съдържание:

1. Увод 3

2. Същност и предварителна подготовка за подбора 4

2.1. Анализ на работата 4

2.2. Описание на длъжността 5

2.3. Личностна характеристика 6

3. Набиране на кандидати 7

3.1. Обяви 7

3.2. Формуляри за кандидатстване 8

3.3. Администриране на процеса - обработка на молбите и документите на кандидатите 8

4. Интервю 9

5. Адаптация на персонала 12

Използвана литература: 14

…………………………………….

Подборът и назначаването на персонал са традиционни дейности в рамките на управлението на човешките ресурси. Те се изразяват в търсене и намиране на такъв брой квалифицирани кандидати за дадено работно място, който да позволи на компанията да избере най-подходящия според изискванията на позицията и организационната среда.

Работата по подбора и назначаването на служителите е отговорност на ръководителите в организацията (или директор по човешките ресурси) и в тази връзка те трябва добре да познават неговата същност, етапи, методи и процедури.

Набирането и подборът на персонала в организацията трябва да бъдат системно планирани, подготвяни и внимателно управлявани, за да бъдат избрани  подходящите хора. Това се осигурява чрез открито оповестени и подходящи за вакантната длъжност критерии, чрез които се преценява пригодността на конкретния човек. Удачно е организацията да възприеме балансиран подход на оценяване, като търси едновременно съответствие както между личностните характеристики и изискванията за работното място, така и между човека и културата на компанията. Политиките и практиките, създадени за повишаване на атрактивността на свободните места пред потенциалните вътрешни и външни кандидати, могат да включват използването не само на традиционни, но и на нетрадиционни средства.

Напр. организацията може да помисли да промени стимулите, предлагани на служителите, да се ориентира към нетрадиционни източници за търсене на потенциални кандидати - хора от етнически малцинствени групи, инвалиди или безработни. Процесите на оценяване и подбор като цяло могат да допринесат за организационната ефективност, ако са налице стратегически фокус, подкрепата на висшия мениджмънт и желание на организацията да се учи и развива, да наблюдава, преглежда и прави преценка на процедурите си.

……………………………………….

Анализът на работата е процес на подробното й и систематично проучване. Обикновено един от най-добрите източници на информация е провеждането на разговор със служителя, който изпълнява тази работа в момента, и с неговия пряк ръководител. Друг метод за анализ на работата е да се използва Контролен списък като прост и систематичен метод за всеки мениджър.

………………………………………..

Обработката на документацията, която се натрупва в отговор на обявите, включва следните действия:

Използвана литература:

  1.  Шопов, Д., Атанасова, М., Евгениев, Г., Близнаков, Й., „Наръчник по управление на човешките ресурси”
  2.  Шопов, Д., Атанасова, М., „Управление на човешките ресурси”
  3.  Евгениев, Г., Близнаков, Й., Атанасова, М., Паунов, М., „Основи на управлението на човешките ресурси”
  4.  Ташев, А., Михова, Т., Ташева, К., „Мениджмънт на човешките ресурси”
  5.  Интернет

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

личностна спецификация, подбор и назначаване на персонал, управление на човешките ресурси, интервю, адаптация на персонала, комуникация, работно време, организация, работа, отговорности, задължения, длъжност


Търси за: подбор назначаване персонал | управление човешките ресурси | адаптация персонала | комуникация | работно време | работа | длъжност

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker