Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Висше училище “Земеделски колеж”

ЦДО - гр. Велико Търново

 

 

РЕФЕРАТ

на тема:

 

 

Знания и умения, които трябва да притежава мениджърът

 

 

Дисциплина: Основи на управлението

 

 

 

2006

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Същност на мениджмънта. 3

2. Мениджърът. 4

3. Знания и умения необходими на мениджъра. 5

4. Знания и умения за осъществяване на управленското въздействие. 7

 

 

 

 

1. Същност на мениджмънта

 

Мениджмънтът е относително нова наука. Нейното начало датира от края на XIX век. За последните сто години тя се развива интензивно, което й определя голямото разнообразие от школи и технически разклонения. В зависимост от критерия , който се приема като основа за класифицирането им, се срещат различни групировки на съществуващите направления в посочената наука. Мениджмънта е процес, при който един или повече индивиди координират дейността на останалите с цел да постигнат резултати, които е невъзможно да бъдат постигнати от всеки, ако действа сам. Питър Дракър вярва, че задачата на мениджмънта е да направи хората производителни. За да си възвърне водещата позиция в конкурентоспособността на международната арена, нашето общество трябва да притежава управленска компетентност. Според Дракър “Мениджмънтът, неговата компетентност, интегритет и ефективност ще бъдат решаващи за Съединените щати, както и за свободния свят като цяло през следващите десетилетия”.

    По - различно тълкуване на мениджмънта е представено в популярния бестселър “В търсене на съвършенството”, в който Питърс и Уотърман твърдят следното:

“Новините от Америка са добри. Добрият мениджмънт днес не е практика само в Япония. Но което е по-важно, добрите новини са свързани с това, че отношението към хората вече е по-разумно и внимателно – те са поканени да участват в процеса на управление, както и с това, че се произвеждат неща, които вършат работа. Дори работата на мениджърите става по-забавна и интересна. Вместо мозъчни атаки и бизнес игри в стерилни прозрачни замъци, мениджмънтът сега формира стойности и ги култивира в практиката чрез “проповядване” на място, убеждаване на работниците в подкрепа на планираното производство”.

....................................................................

4. Знания и умения за осъществяване на управленското въздействие

 

За да е в състояние да въздейства върху обекта на управление, мениджърът трябва да познава функциите, принципите и методите на управление. Също така е необходимо той да може да използва различни средства и техники за управление. Вземането на своевременни и ефективни управленски решения зависи от познаването на етапите и методите за тяхното изработване. За да е сигурен мениджъра при осъществяване на управленското въздействие е необходимо правилното изграждане на комуникационната система и използването на управленската информация.  

   Всяка една от посочените групи качества, които са необходими за изпълняването на функциите на мениджъра, се намират в различно съотношение у всеки един от тях. По-важни са обаче, обективните изисквания на упражняваната дейност, тъй като в зависимост от характера на производството се изисква преобладаването на едни или други качества на мениджъра.

..................................................................

 

В заключение придобиването на мениджърски умения е сложен процес. То е много повече от обикновеното изчитане на една книга, от прослушването на курс от лекции или от придобиването на опит. Може да се каже, че мениджърът е успял, когато е придобил технически, човешки, творчески и диагностични умения в продължителен процес на обучение, при обстойно изучаване на различни условия и след осъществяването на взаимоотношения с личност, която действа като наставник. Крайният продукт е мениджър с необходимите умения, зрялост и увереност за действия във висшите сфери на мениджмънта.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

 

1.      Палешутски, К., Мениджмънт, КФ “Форчън”, Благоевград, 1993 г.

2.      Донъли, Д., Гибсън, Д., Иванчевич, Д. Основи на мениджмънта. С., 1997 г.

3.      Иванов, И. и др. Основи на мениджмънта. В. Търново, 1999 г.

4.      Силаги, Е., Мениджмънт – наука, изкуство, практика. Варна, 1992 г.

5.      Армстронг, М. Преуспяващият мениджър. “Делфин прес”, 1993 г. 

6.      Пенчев, П., Пенчева, И. Основи на управлението. В. Търново, 2002 г.

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици

 

Ключови думи:

мениджмънт, мениджър, управленско въздействие, Питър Дракър, концептуални умения, личностни качества, ефективност на труда, директивен стил на ръководство, процес на управление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          


Търси за: мениджмънт | мениджър | управленско въздействие | Питър Дракър | концептуални умения | личностни качества | ефективност труда | директивен стил ръководство | процес управление

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker